A kiadó honlapja

Ön az oldal 280166. látogatója        Budapest

2008. JANUÁR 25.,

péntek


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Miniszteri utasítások

 

145/2007. (HK 2/2008.) HM utasítás A katonai oktatás és intézményrendszere átalakításának feladatairól szóló 64/2004. (HK 18.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

115

146/2007. (HK 2/2008.) HM utasítás A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Doktrína 2. kiadás hatályba léptetéséről és kiadásáról

115

147/2007. (HK 2/2008.) HM utasítás A Fegyvernemi Állandó Munkacsoport átalakításáról és működéséről

115


Államtitkári intézkedések

 

2/2008. (HK 2.) HM JSZÁT intézkedés Személyügyi határozatok keretszámainak meghatározásáról

119

153/2007. (HK 2/2008.) HM VTI SZÁT intézkedés A ruházati termékek 2008. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

119


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

2/2008. (HK 2.) HM HVKF parancs A 2008. évben alkalmazott állományba vételi eljárások korlátozásáról

146

137/2007. (HK 2/2008.) HM HVKF intézkedés A katonai szervezetek működését jelentősen befolyásoló tiszti, tiszthelyettesi és legénységi létszámhiányok kezeléséről

146

139/2007. (HK 2/2008.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 13. váltásban résztvevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

152

3/2008. (HK 2.) HM HVKF intézkedés A feltöltetlen gép- és harcjárművezetői beosztásokra történő toborzás, valamint a rekonverziós képzéseken történő részvétel biztosítása érdekében végrehajtandó feladatok szabályozásáról

154


Főnöki rendelkezések

 

442/2007. (HK 2/2008.) HM KPÜ intézkedés A HM fejezet közgazdasági, pénzügyi és számviteli szakellenőrzésének rendjéről szóló 60/2007. (HK 4.) HM KPÜ vezérigazgatói intézkedés módosításáról

155

5/2008. (HK 2.) HM KPÜ intézkedés Közalkalmazotti pályázatok elbírálásának rendjéről

158

1436/2007. (HK 2/2008.) MH HEK intézkedés A "Módszertani Útmutató a tábori körülmények és rendezvények közegészségügyi ellenőrzéséről" című főnökségi kiadvány kiadásáról

159


MH szolgálatfőnöki rendelkezések

 

343/2007. (HK 2/2008.) MH GEOSZ intézkedés A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

159

344/2007. (HK 2/2008.) MH GEOSZ intézkedés A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat csapatjelvényének rendszeresítéséről

161


MH csapatparancsnoki rendelkezések

 

105/2007. (HK 2/2008.) MH KKB PK intézkedés Az MH Központi Kiképzőbázis csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

163

164/2007. (HK 2/2008.) MH PRT intézkedés Az MH Tartományi Újjáépítési Csoport csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

164


Szerződések

 

MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Zászlóalj

166

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

167


Közlemények

 

Honvédelmi miniszter közleménye Pályázati felhívás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar egyetemi tanári munkakör betöltésére

168

Honvédelmi miniszter közleménye A honvédelmi miniszter illetékességébe tartozó Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékre 2007. évben beérkezett és elbírált pályázatok megjelentetéséről, valamint a HM Országos szakmai szakértői és Országos szakmai vizsgaelnöki bíráló bizottság elnöke módosításának közzétételéről

169

HM JF Helyesbítés

170

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.03.04.