A kiadó honlapja

Ön az oldal 583287. látogatója        

Budapest

2008. JANUÁR 31.,

csütörtök


 


LII. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLY

 

2007. évi CXLI. törvény a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról

177


HATÁROZAT

 

239/2007. (XI. 21.) KE határozat rektori megbízásról

178


KÖZLEMÉNYEK

 

A Debreceni Egyetem Alapító Okirata

178

A Pécsi Tudományegyetem Alapító Okirata

185

Közlemény az Eötvös Loránd Tudományegyetemen habilitált doktori címet szerzettekről

194

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói állásaira

195

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

198

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

209

Bizonyítványok érvénytelenítése

212

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

212

2/2007. (OK 2.) OKM utasítás az Oktatási Hivatal 2/2007. (OK 9.) OKM utasítással kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

212

Helyesbítések

274

Közlemény az OKM által anyagilag támogatott tanulmányi versenyekről*

 

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.21.