A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. FEBRUÁR 29.,

péntek


 


LVI. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

4/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás irányító intézkedések hatályon kívül helyezéséről és visszavonásáról

26

5/2008. (ÜK 2.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról

30


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

30

Áthelyezések, kinevezések

30

Áthelyezések

31

Megbízás

31

Szolgálati viszony megszűnések

31

Halálozások

31

Igazolványok érvénytelenítése

31


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

32

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.