A kiadó honlapja

Ön az oldal 287693. látogatója        Budapest

2008. DECEMBER 31.,

szerda


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

20. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

290/2008. (XII. 9.) Korm. rendelet Egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás, valamint az egyfelől a Magyar Köztársaság, másfelől az Apostoli Szentszék között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában 1994. január 10-én aláírt megállapodás értelmezését célzó memorendum egységes szerkezetbe foglalt kihirdetéséről

1516


Határozatok

 

124/2008. (XII. 3.) OGY határozat A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének felülvizsgálatáról szóló 80/2008. (VI. 13.) OGY határozat alapján elvégzett vizsgálat elfogadásáról és a kapcsolódó feladatokról

1518


Miniszteri utasítások

 

105/2008. (HK 20.) HM utasítás A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonái, közalkalmazottai és köztisztviselői 2008. évi megajándékozásáról

1518

106/2008. (HK 20.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnöki teendők átadás-átvételéről

1519

107/2008. (HK 20.) HM utasítás A Magyar Honvédség biztosításainak rendjéről

1519

108/2008. (HK 20.) HM utasítás A köztisztviselők és ügykezelők jutalmazásáról

1523

109/2008. (HK 20.) HM utasítás "A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiája (2009-2017)" kiadásáról

1523

110/2008. (HK 20.) HM utasítás A Honvéd Dream Team létrehozásával kapcsolatos feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 92/2008. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

1529


Államtitkári intézkedések

 

130/2008. (HK 20.) HM VTI SZÁT - HM HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség nemzetközi békeműveletek keretében részt vevő erői részére Magyarországon beszerzett termékek és szolgáltatások adómentességének érvényesítése érdekében elvégzendő feladatok végrehajtásáról szóló 125/2007. (HK 20.) HM VTI SZÁT-HM HVKF együttes intézkedés módosításáról

1530


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

164/2008. (HK 20.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság, parancsnoki beosztás átadás-átvételéről

1531

169/2008. (HK 20.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2008. évi karácsonyi és az újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1531

165/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés A katonai szervezetek feladatairól a Magyar Honvédség tapasztalatfeldolgozó rendszere kialakításában és működtetésében

1531

167/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés A készenléti szolgálatok szervezéséről és működtetéséről

1533

168/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés A "Honvéd Dream Team" létrehozásával kapcsolatos feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról

1533

170/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 12. váltás készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

1533

171/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 11. váltás készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

1533

172/2008. (HK 20.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 15. váltásban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

1534


Főnöki rendelkezések

 

22/2008. (HK 20.) HM HKF intézkedés A "Harcászati hírszerző doktrína" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1535

24/2008. (HK 20.) HM HKF intézkedés "Útmutató a szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kidolgozó munkáihoz és kiadásához" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1536

372/2008. (HK 20.) MH ÖHP intézkedés "A Magyar Honvédség CIMIC/PSYOPS hadműveleti és kiképzési követelményei" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1536

378/2008. (HK 20.) MH ÖHP intézkedés "Szakutasítás a Nemzeti Támogató Zászlóalj és a Nemzeti Támogató Elemek felkészítéséhez és műveleti területen történő alkalmazáshoz" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1536


Szerződések

 

MH 86. Szolnok Helikopterbázis

1537

MH Pápa Bázisrepülőtér

1537


Közlemények

 

105/2008. (HK 20.) HM FLÜ közlemény A Szabványügyi Közlönyben megjelent - a Magyar Honvédséget érintő - katonai nemzeti szabványok felsorolásáról

1538

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.18.