A kiadó honlapja

Ön az oldal 582371. látogatója        

Budapest

2008. AUGUSZTUS 19.,

kedd


 


LII. ÉVFOLYAM

23. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZATOK

 

142/2008. (VI. 27.) KE határozat rektori megbízásokról

2649

143/2008. (VI. 27.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekről

2650

46/2008. (VI. 20.) ME határozat főiskolai tanár kinevezéséről, főiskolai rektor felmentéséről és megbízásáról

2650

47/2008. (VI. 20.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

2650


KÖZLEMÉNYEK

 

5/2008. (OK 23.) OKM utasítás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2651

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Oktatási Hivatal, az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet alapító okiratai

2688

Közlemény egyedi érettségi vizsgatárgyak és vizsgakövetelményeik 2008. évi akkreditálásáról, valamint korábban akkreditált egyedi érettségi vizsgatárgyakból érettségi vizsga megszervezésének engedélyezéséről

2703

A Szent György Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése

2704

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira

2706

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

2713

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

2715

Pályázat visszavonása

2725

Zárás után érkezett pályázati felhívások, pályázat visszavonása

2726

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.01.28.