A kiadó honlapja

Ön az oldal 221017. látogatója        

Budapest

2008. FEBRUÁR 22.,

péntek


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

1/2008. (I. 30.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

236

2/2008. (I. 30.) HM rendelet A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítéséről, valamint a lakhatás támogatásáról szóló 6/1994. (IV. 30.) HM rendelet módosításáról

240

3/2008. (I. 30.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

243


Határozatok

 

1003/2008. (I. 30.) Korm. határozat A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány közalapítvánnyá történő átalakításáról szóló 1138/2004. (XII. 11.) Korm. határozat módosításáról

244

9/2008. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ alapító okiratának módosításáról

245

13/2008. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat alapító okiratának módosításáról

245

14/2008. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ alapító okiratának módosításáról

247

23/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

248


Miniszteri utasítások

 

4/2008. (HK 4.) HM utasítás A Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról történő működtetésének előkészítéséért felelős bizottság létrehozásáról

252

5/2008. (HK 4.) HM utasítás A Magyar Honvédség működésével, egyes kiemelt feladatai megvalósulásával összefüggő elemző feladatok végzéséről

253

6/2008. (HK 4.) HM utasítás Ideiglenes katonai szervezetek ideiglenes állománytábláinak, ideiglenes műveleti állománytábláinak, ideiglenes állományjegyzékeinek és ideiglenes felszerelési jegyzékeinek hatályon kívül helyezéséről

254

7/2008. (HK 4.) HM utasítás A köztisztviselők, közalkalmazottak élelmezési ellátásáról szóló 89/2006. (HK 17/I.) HM utasítás módosításáról

255

8/2008. (HK 4.) HM utasítás A Magyar Köztársaság 2011. első félévi soros EU-elnökségére történő felkészülés előkészítésének tárcaszintű feladatairól szóló 65/2007. (HK 12.) HM utasítás módosításáról

256


Államtitkári intézkedések

 

6/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedés A termelői és a fogyasztói logisztikai rendszer szakirányításáról, valamint a logisztikai gazdálkodásról

256

7/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség üzemanyag nyilvántartásának egységesítéséről, a kilogramm alapú nyilvántartásról a literesre történő áttérésről

272

10/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról

346

11/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség polgári gazdasági társaságokhoz felújításra, javításra, átalakításra beszállított technikai eszközei üzemanyag-ellátásáról és az üzemanyagok elszámoltatásáról

346


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

51/2008. (HK 4.) HM HVKF parancs Légi közlekedési baleset kivizsgálásával kapcsolatos feladatokról

350

53/2008. (HK 4.) HM HVKF parancs A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar és a Magyar Honvédség katonai szervezetei 2007. évi feladatai végrehajtásának értékeléséről és 2008. évi feladatairól

350

52/2008. (HK 4.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség parancsnoki állománygyűlés megtartásával kapcsolatos feladatokról

350


Főnöki rendelkezések

 

49/2008. (HK 4.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél speciális egészségügyi tiszti beosztást betöltő mentőtisztek feladatairól

351

78/2008. (HK 4.) MH HEK intézkedés Az egészségügyi alkalmassági és szűrővizsgálatok végrehajtására kiadott 983/2007. (HK 18.) MH HEK intézkedés módosításáról

352


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

354

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

354

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

355

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

355


Közlemények

 

Honvédelmi miniszter A Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumának 2008. évi kiemelt céljai

356

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem oktatási és tudományos rektorhelyettesi munkakörök ellátására

356

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettesi munkakör ellátására

358

12/2008. (HK 4.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról, módosításáról

359

5/2008. (HK 4.) HM FLÜ közlemény A Szabványügyi Közlönyben megjelent - a Magyar Honvédséget érintő - katonai nemzeti szabványok felsorolásáról

361

HM FLÜ Anyagi-technikai és Közlekedési Igazgatóság közleménye Normafüzet A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormái

363

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.