A kiadó honlapja

Ön az oldal 29094. látogatója        

Budapest

2008. ÁPRILIS 30.,

szerda


 


V. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Törvény

 

2008. évi V. tv. A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről

522


Kormányrendelet

 

54/2008. (III.20.) Korm. r. Az ásványi nyersanyagok geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról

522


Miniszteri rendeletek

 

6/2008. (III.18.) KvVM r. A Magyar Köztársaság területén megvalósuló együttes végrehajtási projekttevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól

522

7/2008. (III.18.) KvVM r. A Természetvédelmi Õrszolgálat Szolgálati Szabályzatáról szóló 9/2000. (V.19.) KöM rendelet módosításáról

522


Az Országgyűlés határozata

 

29/2008. (III.20.) OGY h. A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról

523


A Kormány határozata

 

2032/2008. (III.11.) Korm. h. A 2009–2011. évek költségvetési keretszámairól

615


Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghatározata

 

14-742-10/2007. Hulladék minősítése

617


Közlemény

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye Útmutató az elérhető legjobb technika meghatározásához az öntödék engedélyeztetése során

619


Pályázati felhívás

 

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pályázatot hirdet kilenc természetvédelmi őr munkakör betöltésére

998

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.