A kiadó honlapja

Ön az oldal 582371. látogatója        

Budapest

2008. MÁRCIUS 7.,

péntek


 


LII. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


HATÁROZATOK

 

299/2007. (XII. 18.) KE határozat rektori megbízásról

337

300/2007. (XII. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekről

338

301/2007. (XII. 18.) KE határozat egyetemi tanári kinevezésekről

338


KÖZLEMÉNYEK

 

Az Országos szakértői és az Országos vizsgáztatási névjegyzék egységes jegyzéke*

339

A Nyíregyházi Főiskola Alapító Okirata

339

A Nyugat-magyarországi Egyetem Alapító Okirata

346

A Nyugat-magyarországi Egyetem Megszüntető Okirata

358

A Berzsenyi Dániel Főiskola Megszüntető Okirata

359

Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata

360

A Debreceni Egyetemen 2007-ben habilitált doktori (Dr.habil.) címet szerzettek névsora

365

Felhívás a „Szivárvány 2008” Nemzetközi Gyermek Képző- és Iparművészeti Pályázatra

365

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői és oktatói állásaira

367

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

381

Pályázati felhívás pedagógus-munkakörök betöltésére

402

Névváltozás

406

Tájékoztató az Oktatási Közlöny megjelenéséről és a közlemények közzétételének módjáról

407

Zárás után érkezett közlemények, pályázati felhívások

407

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.01.28.