A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. ÁPRILIS 30.,

szerda


 


LVI. ÉVFOLYAM

4. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


UTASÍTÁSOK

 

6/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos egyes kérdésekről

58

7/2008. (ÜK. 4.) LÜ utasítás a Magyar Köztársaság ügyészsége szervezetéről és működéséről szóló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás módosításáról

65


KÖRLEVELEK

 

3/2008. (ÜK. 4.) együttes főov. körlevél a katonai ügyészi szervezet egységes iratkezelési és ügyintézési gyakorlatának kialakításáról

71


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

71

Kinevezés módosítása

71

Áthelyezés, kinevezés

72

Áthelyezések

72

Szolgálati viszony megszűnések

72

Halálozás

72

Igazolványok érvénytelenítése

72


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

72

Tájékoztató a Kozma Sándor-díjak és az Ügyészségért-díjak odaítélését véleményező bizottságok elnökének és tagjainak megbízásáról

74

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.