A kiadó honlapja

Ön az oldal 21236. látogatója        

Budapest

2008. JÚNIUS 13.,

péntek


 


VII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

 

Határozatok

 

DH-20328-1/2008. számú, az Invitel Zrt. előfizetői helyi hurok átengedési és helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás (2006) tárgyában hozott határozat.

850

Közlemények

 

Nyilvános meghallgatás

852

A Tanács határozatának bírósági felülvizsgálata

852


III. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2008. május hónapban közzétett érdemi határozatokról

853


V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetősége

855

H Í R K Ö Z L É S I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.