A kiadó honlapja

Ön az oldal 582371. látogatója        

Budapest

2008. MÁRCIUS 12.,

szerda


 


LII. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról

458

372/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a felsőoktatás területét érintő egyes kormányrendeletek módosításáról

465

39/2007. (XII. 22.) OKM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet módosításáról

494

40/2007. (XII. 22.) OKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet módosításáról

585

41/2007. (XII. 22.) OKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet módosításáról

598

43/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról

603

44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

605

45/2007. (XII. 29.) OKM rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege igazolásának eljárási rendjéről

607


HATÁROZATOK

 

91/2007. (XII. 28.) ME határozat főiskolai rektor felmentéséről

610

92/2007. (XII. 28.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

610

93/2007. (XII. 28.) ME határozat főiskolai rektor megbízásáról

611


KÖZLEMÉNYEK

 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tájékoztatója a 2003. évi LXXXVI. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 13/2004. (IV. 27.) OM rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján teljesítendő bejelentkezési kötelezettségről, illetve a 2007. évi szakképzési hozzájárulási kötelezettség elszámolásáról, bevallásáról és befizetéséről

611

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése alapján hozott jogerős akkreditációs határozatok

612

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmény vezetői, oktatói és egyéb állásaira

619

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

625

Pályázati felhívás pedagógus- és egyéb munkakörök betöltésére

630

Zárás után érkezett pályázatok

632

Helyesbítés

647

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.01.28.