A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. MÁJUS 31.,

szombat


 


LVI. ÉVFOLYAM

5. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

82

Áthelyezések, kinevezések

82

Áthelyezések

82

Kirendelés

83

Szolgálati viszony megszűnések

83

Halálozás

83


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

83

Pályázati felhívás ügyészségi fogalmazói állások betöltésére

84

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.