A kiadó honlapja

Ön az oldal 21236. látogatója        

Budapest

2008. JÚNIUS 30.,

hétfő


 


VII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

 

Határozatok

 

DH-18927-1/2008. számú, adatszolgáltatási kötelezettség előírása tárgyában hozott határozat, helyhez kötött telefon szolgáltatók részére

858

DH-18927-2 /2008. számú, adatszolgáltatási kötelezettség előírása tárgyában hozott határozat helyhez kötött telefonszolgáltatók részére

897

DH-18928-1/2008 számú, adatszolgáltatási kötelezettség előírása tárgyában hozott határozat bérelt vonali szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére

933

DH-18928-2 /2008 számú, adatszolgáltatási kötelezettség előírása tárgyában hozott határozat, bérelt vonali szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére

979

Határozat-tervezetek

 

DH-5636-21/2008. számú, a Monor Telefon Társaság Távközlési Szolgáltató Kft. helyi hurok és helyi bitfolyam átengedésére vonatkozó referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1024

DH-8261-21/2008. számú, a Magyar Telekom Nyrt. helyi hurok és helyi bitfolyam szolgáltatáshoz kapcsolódó, a 77, 78, 79 hívószámú körzetekre kiterjedő hatályú referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1028

DH-9913-7 /2008. számú, az Invitel Zrt. előfizetői helyi hurok átengedési és helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a 24, 25, 27, 28, 33, 57, 62, 63, 88 hívószámú körzetekre kiterjedő hatályú referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1037

DH-8261-19/2008. számú, a Magyar Telekom Nyrt. helyi hurok és helyi bitfolyam átengedésére vonatkozó referenciaajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1039

DH-9920-10/2008. számú, az Invitel Zrt. jogelőd Hungarotel Zrt.-re vonatkozó előfizetői helyi hurok átengedési és helyi bitfolyam hozzáférési szolgáltatáshoz kapcsolódó, a 32, 66, 68, 89, 95 hívószámú körzetekre kiterjedő hatályú referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1050

DH-5634-13/2008. számú, a Monor Telefon Társaság Távközlési Szolgáltató Kft. nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1053

DH-8258-14/2008. számú, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jogelőd Emitel Zrt.-re vonatkozó nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1055

DH-9923-11/2008. számú, az Invitel Távközlési Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság jogelőd Hungarotel Zrt.-re vonatkozó nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1058

DH-9945-9/2008. számú, az Invitel Távközlési Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1061

DH-8258-12/2008. számú, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1064

Közlemények

 

Előkészítő anyag a 2008. július 16-i nyilvános meghallgatáshoz..

1069


III. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

 

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások bejelentése nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

1071

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlésének tényéről

1071


V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetősége

1072

H Í R K Ö Z L É S I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.