A kiadó honlapja

Ön az oldal 29723. látogatója        

Budapest

2008. JÚNIUS 30.,

hétfő


 


V. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Törvények

 

2008. évi XIX. tv. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezmény módosításának kihirdetéséről

1203

2008. évi XXV. tv. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény módosításáról

1205


Kormányrendeletek

 

118/2008. (V. 8.) Korm. r. Egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintű jogszabályok és jogszabályi rendelkezések technikai deregulációjáról

1207

136/2008. (V. 16.) Korm. r. Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban, 1991. február 26-án elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 2001. február 17-én elfogadott első módosításának, valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott második módosításának kihirdetéséről

1208

139/2008. (V. 16.) Korm. r. A Környezet és Energia Operatív Program derogációs projektek kamattámogatásának igényléséről, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeiről

1213


Miniszteri rendeletek

 

3/2008. (VI. 3.) KHEM r. Egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

1213

7/2008. (VI. 5.) NFGM r. A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet módosításáról

1213

13/2008. (V. 20.) KvVM r. A Rudabányai őshominida-lelőhely természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

1215

14/2008. (VI. 3.) KvVM r. Az Erdőtelki-égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

1217

15/2008. (VI. 3.) KvVM r. A Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről

1218

16/2008. (VI. 3.) KvVM r. A Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervéről

1220

17/2008. (VI. 3.) KvVM r. A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület természetvédelmi kezelési tervéről

1222


Az Alkotmánybíróság határozatai

 

34/2008. (IV. 3.) AB h. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzati Képviselő-testületének a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2005. (VI. 30.) számú rendelete 4. § (1), (2) és (3) bekezdései, az 5. § (1), (3) bekezdése és a 7. § (5) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1227

451/B/2003. AB h. A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (2)bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1227


A Kormány határozata

 

2057/2008. (V. 14.) Korm. h. A Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról

1229


A Miniszterelnök határozata

 

23/2008. (V. 27.) ME h. Az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló ENSZ EGB egyezmény részes feleinek találkozóin történő részvételről

1229

4/2008. (MK 84.) KvVM ut. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás módosításáról

1230

5/2008. (K. V. Ért. 6.) KvVM ut. Az egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok működtetésének szabályairól

1243

6/2008. (K. V. Ért. 6.) KvVM ut. A fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználási szabályairól szóló 1/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás módosításáról

1246


Közlemény

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közleménye Környezetbarát termék minősítésről

1247

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2024.02.21.