A kiadó honlapja

Ön az oldal 583056. látogatója        

Budapest

2008. MÁRCIUS 17.,

hétfő


 


LII. ÉVFOLYAM

6. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


JOGSZABÁLYOK

 

1/2008. (I. 4.) Korm. rendelet a Magyar Köztáraság Kormánya és a Cseh Köztáraság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban kiállított, végzettséget tanúsító okiratok, továbbá a tudományos fokozatot és címet tanúsító okiratok egyenértékűségének kölcsönös elismeréséről szóló egyezmény kihirdetéséről*

657

2/2008. (I. 8.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a Magyar–Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság létrehozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről

660


KÖZLEMÉNYEK

 

Közlemény habilitált doktori címek adományozásáról

664

Pályázati felhívás felsőoktatási intézmények vezetői, oktatói és egyéb álláshelyeinek betöltésére

664

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetői állásaira

673

Pályázati felhívás pedagógus állások betöltésére

687

A közlöny zárása után érkezett pályázati felhívások

692

O K T A T Á S I   K Ö Z L Ö N Y

2023.12.02.