A kiadó honlapja

Ön az oldal 220996. látogatója        

Budapest

2008. ÁPRILIS 17.,

csütörtök


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

58/2008. (III. 26.) Korm. rendelet A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

549

6/2008. (III. 11.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai beosztással járó munkakörök megállapításáról

550

7/2008. (III. 18.) HM rendelet A honvédelmi miniszter felügyelete alá tartozó egészségügyi intézményekben történő egészségi, pszichikai, fizikai, munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzéséről és azok térítési díjairól

554

8/2008. (III. 27.) HM rendelet A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

556

8/2008. (III. 31.) PM-HM együttes rendelet A katonai lajstromjelű légi járműben felhasznált üzemanyag petróleum, illetve az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői és polgári állománya által felhasznált üzemanyagok adómentes beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának, az ilyen célra kitárolt üzemanyag utáni felfüggesztett adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges mentesülés részletes szabályairól, valamint a külföldi államok fegyveres erőinek ellátását végző szervezet jövedéki nyilvántartásának vezetésére vonatkozó előírásokról

556


Határozatok

 

84/2008. (III. 15.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

560

85/2008. (III. 15.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

560

86/2008. (III. 15.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

560


Miniszteri utasítások

 

23/2008. (HK 7.) HM utasítás Az önkéntes tartalékos rendszer működési tapasztalatainak vizsgálatáról

561

24/2008. (HK 7.) HM utasítás A béketámogató műveletek kategóriába sorolásáról, valamint a devizaellátmány-kiegészítés mértékének meghatározásáról szóló 112/2007. (HK 19.) HM utasítás módosításáról

562

25/2008. (HK 7.) HM utasítás A Magyar Honvédség Drogprevenciós Bizottságáról szóló 67/2005. (HK 14.) HM utasítás módosításáról

562

26/2008. (HK 7.) HM utasítás A Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzéséről

563

27/2008. (HK 7.) HM utasítás A haditechnikai együttműködéssel összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 33/2003. (HK 10.) HM utasítás módosításáról

567

28/2008. (HK 7.) HM utasítás A ruházati illetménynorma 2008. évi összegeinek megállapításáról

568

29/2008. (HK 7.) HM utasítás Egyes HM utasítások módosításáról

577

30/2008. (HK 7.) HM utasítás A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektorhelyettesi, dékáni, gazdasági igazgatói munkaköreinek betöltésére kiírt pályázatok elbírálását előkészítő Véleményező Bizottság kijelöléséről

577


Államtitkári rendelkezések

 

30/2008. (HK 7.) HM KF intézkedés A NATO Informális Védelmi Miniszteri Találkozó előkészítésével és lebonyolításával összefüggő pénzügyi és logisztikai feladatok végrehajtásáról

577

27/2008. (HK 7.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2008. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

577

29/2008. (HK 7.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó szervezetek köztisztviselőinek 2008. évi ruházati költségtérítése kifizetésének rendjéről

577

32/2008. (HK 7.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény 2008. évi gazdálkodásáról

578


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

64/2008. (HK 7.) HM HVKF parancs "Az Év Katonája" kitüntető cím adományozásának rendjéről

586

66/2008. (HK 7.) HM HVKF parancs A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar főnöke és az alárendeltségbe tartozó vezetői által korábban minősített és a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum irattárában elhelyezett minősített iratok szakmai felülvizsgálatának végrehajtásáról

587

67/2008. (HK 7.) HM HVKF parancs A "Bevetési Irány 2008" gyakorlattal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

587

69/2008. (HK 7.) HM HVKF parancs Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság és kijelölt alárendeltjei elöljárói felügyeleti átfogó (hadműveleti és fegyvernemi) szakellenőrzésének végrehajtásáról

587

72/2008. (HK 7.) HM HVKF parancs Magyar Honvédség kiképzési bázisai, létesítményei és szimulációs rendszerei fejlesztésének 2008. évi feladatairól

587

84/2008. (HK 7.) HM HVKF parancs A Magyar Állam tulajdonában, a HM vagyonkezelésében lévő Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ Várpalota és Táborfalva lő- és gyakorlótér területein megrendezésre kerülő Közép-európai Rally biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

587

75/2008. (HK 7.) HM HVKF parancs A 2008. évi Magyar Honvédség szintű katonai rendészeti képzés előkészítéséről és végrehajtásáról

587

68/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról történő működtetésének katonai-szakmai előkészítése érdekében végrehajtandó feladatokról

589

73/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2008. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

589

74/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Központi Ügyelet működésének szabályozásáról szóló 116/2007. (HK 20.) HM HVKF intézkedésének módosításáról

589

70/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 12. váltásban felajánlott erők kijelöléséről és felkészítéséről szóló 99/2007. (HK 17.) HM HVKF intézkedés módosításáról

589

71/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 13. váltásban felajánlott erők kijelöléséről és felkészítéséről szóló 139/2007. (HK 2.) HM HVKF intézkedés módosításáról

589

77/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszere híradásának biztosításáról

590

80/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A NATO KFOR kötelékében ideiglenesen működő MH Õr és Biztosító Zászlóalj megszüntetéséről

591

81/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A NATO kötelékében ideiglenesen működő MH KFOR Század megszüntetéséről

592

82/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés A NATO KFOR Nyugati Többnemzetű Alkalmi Harci Kötelékében részt vevő katonai szervezet megalakításáról és felkészítéséről

592

83/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés Az Állami Egészségügyi Központ folyamatos működésének biztosításával kapcsolatos híradó és informatikai feladatokról szóló 9/2008. (HK 3.) HM HVKF intézkedés módosításáról

594

9/2008. (HK 7.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások hatálybaléptetéséről

594


Főnöki rendelkezések

 

1/2008. (HK 7.) HM VGF intézkedés A lakáscélú támogatások iránti igények nyilvántartásának és besorolásának felülvizsgálatáról és rendjéről

595

253/2008. (HK 7.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség külföldön szolgálatot teljesítő személyi állományába betegforgalmi adatainak jelentési rendjéről

596

256/2008. (HK 7.) MH HEK intézkedés A Stratégiai Légiszállítási Képesség Magyarországról történő működtetésének katonai-szakmai előkészítése érdekében végrehajtandó feladatokról

602

269/2008. (HK 7.) MH HEK intézkedés A fogászati ellátásról és a fogászati ellátások térítési díjainak megállapításáról

602

274/2008. (HK 7.) MH HEK intézkedés A vizitdíj, kórházi napidíj és részleges térítési díj megfizetéséről, valamint az elszámolási nyilatkozat szabályairól szóló 136/2008. (HK 5.) MH HEK intézkedés módosításáról

606

101/2008. (HK 7.) MH ÖHP intézkedés A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (MILAIP) című kiadvány hatálybaléptetéséről

606


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

607

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

608


Közlemények

 

10/2008. (HK 7.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO Előírások elfogadásáról

609

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.