A kiadó honlapja

Ön az oldal 29094. látogatója        

Budapest

2008. JÚLIUS 30.,

szerda


 


V. ÉVFOLYAM

7. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Törvények

 

2008. évi XXIX. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

1253

2008. évi XLIX. tv. a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról

1253


Kormányrendeletek

 

153/2008. (VI.6.) Korm. r. a Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér rövid távú fejlesztése projekthez tartozó egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1253

154/2008. (VI.6.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet módosításáról

1259

161/2008. (VI.19.) Korm. r. az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről

1259

167/2008. (VI.27.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

1259

176/2008. (VI.30.) Korm. r. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

1259

177/2008. (VII.1.) Korm. r. a közigazgatási hivatalról

1259


Miniszteri rendelet

 

18/2008. (VI.19.) KvVM r. a védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V.9.) KöM rendelet módosításáról

1259


Az Alkotmánybíróság határozata

 

430/B/2000. AB hat. a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. § (1) bekezdése, 4. §-a, 9. §-a, valamint 1. számú melléklete, valamint a zaj- és rezgésvédelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1)bekezdése, továbbá 34. § (1)-(2) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálatáról

1264


A Kormány határozatai

 

2068/2008. (VI.6.) Korm. h. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való részvételről szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

1268

2080/2008. (VI.30.) Korm. h. a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról

1268


A Miniszterelnök határozata

 

30/2008. (VI.27.) ME hat. a Kárpátok védelméről és fenntartható fejlesztéséről szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült Keretegyezményhez kapcsolódó, a biológiai és táji sokféleség megőrzéséről és fenntartható használatáról szóló jegyzőkönyv végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

1282


Közlemények

 

Az Országgyűlés elnökének közleménye a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX.30.) OGY határozat 141. § (3) bekezdése alapján jegyzékbe vett érdekképviseleti és társadalmi szervezetek listájáról

1282

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján a MePAR évenkénti felülvizsgálata során bekövetkező blokkazonosító változások közzététele

1283

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 1/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Szentkirály K-44 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1589

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 2/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Hajdúszoboszló B-387 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1589

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 3/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Székesfehérvár K-218 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1589

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 4/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Csehországi Nova Vincentkában található kútból származó víz számára gyógyvíz forgalomba hozatalának engedélyezéséről

1589

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 5/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Visegrád K-7 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1589

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 6/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Ráckeve B-59 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1589

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 7/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Debrecen K-2500 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1590

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 8/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Furta B-2 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1590

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 9/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Lakitelek K-43 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1590

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 10/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Hévíz B-14 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1590

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 11/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Debrecen K-2406 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1590

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 12/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Szeged B-674 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1590

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 13/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Bárdudvarnok K-8 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1591

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 14/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Nyárlőrinc K-39 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1591

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 15/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Hévíz K-11 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1591

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 16/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Gönc K-3 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1591

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 17/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Sárospatak K-123 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1591

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 18/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Balf K-4 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1591

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 19/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Balf K-74 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1592

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 20/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Balf K-5 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1592

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 21/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Balf K-75 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1592

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 22/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Balf K-73 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1592

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 23/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Tápiószecső K-23 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1592

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 24/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Attala K-5 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1592

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 25/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Parádsasvár K-3 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1593

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 26/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Hévíz B-18 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1593

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 27/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Albertirsa K-125 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1593

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 28/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Hévíz B-32 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1593

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 29/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Babócsa B-2 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1593

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 30/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Bicske K-43 OKK számú vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyező határozat kiegészítéséről

1593

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 31/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Cegléd K-387 OKK számú kút vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyező határozat módosításáról

1594

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 32/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Cegléd K-388 OKK számú vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyező határozat módosításáról

1594

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 33/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Csány K-19 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1594

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 34/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Csány K-15 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1594

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 35/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Csány K-21 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1594

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 36/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest III. B-3 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1594

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 37/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest XIII. B-18 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1595

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 38/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest XIII. B-47 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1595

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 39/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest XI. Hunyadi János 29. számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1595

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 40/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Tiszajenő Mira G-2 számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1595

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 41/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Tiszajenő Mira G-5 számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1595

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 42/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Tiszajenő Mira G-7 számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1595

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 43/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest XI. Ferenc József 3. számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1596

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 44/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest XI. Ferenc József 2. számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1596

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 45/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest XI. Hunyadi János 34. számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1596

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 46/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Parádsasvár K-2 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1596

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 47/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Parádsasvár Csevice I. forrás gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1596

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 48/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Kisújszállás B-110 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1596

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 49/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Hegykő K-20 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1597

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 50/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest II. Lukács Fürdő Római forrás vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1597

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 51/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Hajdúszoboszló B-340 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1597

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 52/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Mezőberény B-95 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1597

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 53/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Pápa B -18 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1597

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 54/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Budapest I. B-6 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1597

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 55/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Celldömölki Vulkán Fürdő számára gyógyfürdő megnevezés használatának engedélyezéséről

1598

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 56/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Moha K-5 OKK számú kút vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyező határozat módosításáról

1598

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 57/2008. (EüK.7.) Gyf. közleménye Moha K-6 OKK számú kút vizének elismert ásványvíz megnevezését engedélyező határozat módosításáról

1598

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 58/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Budapest II. B-12 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1598

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 59/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye a pápai Várkertfürdő számára gyógyfürdő megnevezés használatának engedélyezéséről

1598

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 60/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Budapest I. B-5 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1598

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 61/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Budapest II. B-8 OKK számú kút ásványvize törzskönyvének megújításáról

1599

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 62/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Budapest XIV. B-24 OKK. számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1599

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 63/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Budapest XIII. B-20 OKK számú kút gyógyvize törzskönyvének megújításáról

1599

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 64/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Nemesgulács K-4 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1599

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 65/2008. (EüK.8.) Gyf. közleménye Nagycenk K-11 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1599

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Pályázata szarvasi központjába ökológiai felügyelői munkakör betöltésére

1599

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közleménye a szakképesítések központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

1600

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2023.03.23.