A kiadó honlapja

Ön az oldal 220987. látogatója        

Budapest

2008. MÁJUS 9.,

péntek


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetéről szóló megállapodás kihirdetéséről

620

9/2008. (IV. 15.) HM rendelet A Honvéd Vezérkar főnökét, katonai nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatóit, illetve azok helyetteseit megillető vezetői juttatásokról

622


Határozatok

 

20/2008. (IV. 23.) ME határozat Szakállamtitkár megbízatásának megszűnéséről

623

21/2008. (IV. 23.) ME határozat Szakállamtitkár kinevezéséről

623

34/2008. (HK 8.) HM határozat A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér alapító okiratának módosításáról

623

39/2008. (HK 8.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség alapító okiratának módosításáról

624

42/2008. (HK 8.) HM határozat A Magyar Honvédség Műveleti Központ alapító okiratának módosításáról

625


Miniszteri utasítások

 

31/2008. (HK 8.) HM utasítás Az egyes nyilvános rendezvényeken történő szervezett részvételről

626

32/2008. (HK 8.) HM utasítás A kedvezményesen számított szolgálati időre jogosító beosztások és a kedvezményes szorzó mértéke rögzítésének végrehajtásáról

627

33/2008. (HK 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium professzionális haderő kialakítására vonatkozó 2003-2013 közötti humánstratégiájának felülvizsgálatáról és módosításáról szóló 94/2007. (HK 17.) HM utasítás módosításáról

627

34/2008. (HK 8.) HM utasítás AHonvédelmi Minisztérium szervei és a miniszter alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és havi feladatterveinek elkészítésével összefüggő feladatokról szóló 87/2006. (HK 17/I.) HM utasítás módosításáról

628

35/2008. (HK 8.) HM utasítás A Magyar Állam tulajdonában a HM vagyonkezelésében lévő Várpalota, lő- és gyakorlótér, valamint Táborfalva, lőtér területén megrendezésre kerülő Közép-európai Rally biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

629

36/2008. (HK 8.) HM utasítás A Magyar Honvédség Idősügyi Stratégiájának kidolgozásával kapcsolatos feladatokról

630

37/2008. (HK 8.) HM utasítás A NATO informális védelmi miniszteri találkozó előkészítésének feladatairól szóló 130/2007. (HK 22.) HM utasítás módosításáról

631


Államtitkári intézkedések

 

33/2008. (HK 8.) HM JSZÁT intézkedés A minősített iratok munkaidőn túli tárolásának ellenőrzéséről

632

41/2008. (HK 8.) HM JSZÁT--HM HVKF együttes intézkedés A NATO KFOR Nyugati Többnemzetű Alkalmi Harci Kötelékben részt vevő Magyar Honvédség KFOR Zászlóalj híradásáról, informatikai támogatásáról és információvédelméről

632

35/2008. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség szervezeteinél használt ásványolajtermékek elszámolható veszteségeiről szóló @tart1 = 120/2007. (HK 19.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról

632

36/2008. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett tiszti, összevont étkezdék 2008. évi működésével kapcsolatos szakfeladatokról

633

37/2008. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség anyagi és anyagi adminisztratív STANAG-ek nemzeti témafelelőseiről

635


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

86/2008. (HK 8.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

636

93/2008. (HK 8.) HM HVKF parancs A XVII. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről

636

94/2008. (HK 8.) HM HVKF parancs Légi közlekedési baleset szakmai vizsgálatával kapcsolatos feladatokról

636

96/2008. (HK 8.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség 2008. évi katonai sportbajnokságának megszervezéséről és végrehajtásáról

636

88/2008. (HK 8.) HM HVKF parancs A szolgálati időpótlék megállapításával kapcsolatos feladatokról

636

Egyes rendszeresített nyomtatványok hatályon kívül helyezéséről

637

95/2008. (HK 8.) HM HVKF parancs A Holland Királyi Haditengerészet Tengerész-gyalogság kijelölt erőinek térítéses, éleslövészettel egybekötött harcászati gyakorlatának előkészítéséről és végrehajtásának biztosításáról

650

85/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedés "A Magyar Honvédség Testnevelés és Sportbajnokságok Szakutasítása" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

651

87/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédségben folyó kiképzés vizsgálatával kapcsolatos feladatokról

651

90/2008. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A katonai felsőoktatási intézményben, az alapképzésben ösztöndíjszerződés alapján, a mesterképzésben központi támogatás alapján tanulmányokat folytató hallgatókkal, valamint a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyt létesítő tiszti beosztásba tervezett személyekkel szemben támasztandó általános katonai és katonai szakmai követelményekről

653


Főnöki rendelkezések

 

123/2008. (HK 8.) HM KPÜ intézkedés A szolgálati rádiótelefonok meghatározott keretösszegen felüli és jogcím nélküli használati, valamint a hívásrészletező díjának áfával növelt összegének illetményből történő levonásának rendjéről

669

134/2008. (HK 8.) HM KPÜ intézkedés A HM Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség Emlékgyűjteményének kezelésére

670

282/2008. (HK 8.) MH HEK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2466 - Fogászati alkalmassági rendszer és osztályozás - 2. kiadás ) nemzeti bevezetéséről

670

35/2008. (HK 8.) MH KKK PK intézkedés A MH Katonai Közlekedési Központ gyakorló karjelzésének rendszeresítéséről

671


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

673

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

674


Közlemények

 

Honvédelmi miniszteri közlemény Pályázati felhívás

675

ZMNE közlemény Pályázatok

676

MH HEK közlemény Pályázatok

680

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.