A kiadó honlapja

Ön az oldal 29558. látogatója        

Budapest

2008. AUGUSZTUS 29.,

péntek


 


V. ÉVFOLYAM

8. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Törvény

 

2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény módosításáról

1603


Kormányrendeletek

 

178/2008. (VII. 3.) Korm. r. a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről

1641

180/2008. (VII. 8.) Korm. r. az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

1649

182/2008. (VII. 14.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

1649

189/2008. (VII. 28.) Korm. r. egyes, a miniszteri feladat- és hatáskörök ellátását érintő kormányrendeletek módosításáról

1649

192/2008. (VII. 30.) Korm. r. a Kecskemét közigazgatási területén megvalósuló nagyberuházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

1649


Miniszteri rendeletek

 

13/2008. (VII. 14.) KHEM–IRM–KvVM e. r. a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 7/2002. (VI. 29.) GKM–BM–KvVM együttes rendelet módosításáról

1654

92/2008. (VII. 24.) FVM–KvVM e. r. a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról

1654

85/2008. (VII. 5.) FVM r. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

1655

90/2008. (VII. 18.) FVM r. a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól

1655

15/2008. (VII. 31.) KHEM r. a víziközlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet módosításáról

1655

4/2008. (VIII. 1.) ÖM r. az erdők tűz elleni védelméről

1656


Az Alkotmánybíróság határozatai

 

265/B/2005. AB h.

1656

103/2008. (VII. 11.) AB h.

1659


Miniszteri utasítások

 

7/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM ut. az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

1662

8/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM ut. a fejezeti kezelésű előirányzatok 2008. évi felhasználási szabályairól szóló 1/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás módosításáról

1682

9/2008. (K. V. Ért. 8.) KvVM ut. az országos jelentőségű védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv dokumentációjának elkészítéséről

r = 1683


Közlemények

 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága közleménye környezetbarát termék minősítésről

1690

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 66/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Budapest XXI. B-19 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1690

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 67/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Ráckeve K-77 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1691

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 68/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Polgárdi K-33 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1691

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 69/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Biharnagybajom K-20 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1691

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 70/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Szigetvár B-45 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1691

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 71/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Tiszakécske K-35/A OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1691

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 72/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Zsurk K-11 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1691

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 73/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Békéscsaba K-1019 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1692

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 74/2008. (EüK. 12.) Gyf. közleménye Dánszentmiklós K-223 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1692

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2023.12.01.