A kiadó honlapja

Ön az oldal 21816. látogatója        Budapest

2008. SZEPTEMBER 29.,

hétfő


 


VII. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 630 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


II. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa

 

DH-8258-23/2008. számú, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1178

DH-8258-25/2008. számú, a Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jogelőd Emitel Zrt.-re vonatkozó nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1193

DH-9945-16/2008. számú, az Invitel Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vonatkozó nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1196

DH-5634-18/2008. számú, a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft. nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1204

DH-9923-18/2008. számú, az Invitel Távközlési Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság jogelőd Hungarotel Zrt.-re vonatkozó nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból történő híváskezdeményezéssel és hívásvégződtetéssel kapcsolatos referencia ajánlatának jóváhagyására irányuló eljárás tárgyában hozott határozat

1208

HS-14488-8/2008. számú, hurokátengedés megtagadásának tárgyában indult hatósági jogalkalmazási eljárás során hozott határozat

1215

A Tanács határozatának bírósági felülvizsgálata

1218

Nyilvános meghallgatás

1219


III. FÕRÉSZ: Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2008. augusztus hónapban közzétett érdemi határozatokról

1220

Tájékoztatás a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2008. szeptember hónapban közzétett egyéb hivatali határozatokról

1223

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások bejelentése nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

1224

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlésének tényéről

1224

Jogszabályfigyelés

1225


V. FÕRÉSZ: Egyéb információk, tájékoztatók

 

A Nemzeti Hírközlési Hatóság elérhetősége

1226

H Í R K Ö Z L É S I   É R T E S Í T Ő

2024.04.20.