A kiadó honlapja

Ön az oldal 221014. látogatója        

Budapest

2008. MÁJUS 29.,

csütörtök


 


CXXXV. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 1050 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

10/2008. (V. 6.) HM rendelet A Honvéd Vezérkar főnökét, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok főigazgatói, illetve azok helyetteseit megillető vezetői juttatásokról szóló 9/2008. (IV. 15.) HM rendelet módosításáról

691

11/2008. (V. 8.) HM rendelet A katonai toborzás rendjéről szóló 23/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

691


Miniszteri utasítások

 

38/2008. (HK 9.) HM utasítás Egyes HM utasítások módosításáról

692

39/2008. (HK 9.) HM utasítás A pénzbeni juttatások folyósításának szabályairól

694

40/2008. (HK 9.) HM utasítás A honvédelmi miniszter által vagy részvételével alapított közhasznú társaságok és a Honvédelmi Minisztérium között létrejött közhasznúsági-keretmegállapodásokról és az azok végrehajtására kötött támogatási megállapodásokról

695

41/2008. (HK 9.) HM utasítás A hivatásos és szerződéses katonák 2008. évi egyszeri, soron kívüli ruházati illetményéről

697

42/2008. (HK 9.) HM utasítás A honvédségi közalkalmazottak 2008. évi egyszeri, soron kívüli ruházati költségtérítéséről

698


Államtitkári intézkedések

 

43/2008. (HK 9.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2008. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

699

44/2008. (HK 9.) HM VTI SZÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Éves Beszerzési Terve végrehajtásának 2008. évi feladatairól

699

45/2008. (HK 9.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a köztisztviselőket foglalkoztató HM szervezetek köztisztviselőinek és munkavállalóinak 2008. évi megajándékozásáról

701


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

98/2008. (HK 9.) HVKF parancs A minősített időszaki katonai feladatok stratégiai szintű irányítása helyzetének vizsgálatáról

702

102/2008. (HK 9.) HVKF parancs A "Magyar Honvédelem Napja" 2008. május 21-i megünneplésével összefüggő feladatokról

702

100/2008. (HK 9.) HVKF parancs A Katonacsaládok VI. Országos Találkozója végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtásáról

702

97/2008. (HK 9.) HVKF parancs Az utazási utalványok kiállításával kapcsolatos feladatokról

702

101/2008. (HK 9.) HVKF parancs A 2008. július 5-i ünnepélyes tiszthelyettes eskü végrehajtásáról

703

103/2008. (HK 9.) HVKF parancs Katonai objektum névhasználatáról

705

99/2008. (HK 9.) HVKF intézkedés A NATO KFOR kötelékében szolgálatot teljesítő Megelőző Egészségügyi Laboratórium megalakításáról és felkészítéséről

705

12/2008. (HK 9.) HVKF intézkedés Egységes NATO Előírás hatálybaléptetésről

706


Főnöki rendelkezések

 

2/2008. (HK 9.) HM HKF intézkedés A Stratégiai Légiszállítás Képesség Magyarországról történő működtetésének híradó és informatikai előkészítése érdekében végrehajtandó szakfeladatokról

707

150/2008. (HK 9.) HM KPÜ intézkedés Az albérleti díj hozzájárulás igényléséről, megállapításáról és folyósításáról

707

152/2008. (HK 9.) HM KPÜ intézkedés A személyes adatok védelmének a Hivatalnál történő szabályozásáról szóló 57/2004. (HK 1/2005.) HM KPSZH főigazgatói intézkedés hatályon kívül helyezéséről

722

30/2008. (HK 9.) HM FLÜ intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeténél alkalmazott üzemanyagok minőségellenőrzése című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

722

33/2008. (HK 9.) HM FLÜ intézkedés Felszerelési Jegyzék a ........... alvázszámú BTR-80AM típusú páncélozott gyalogsági harcjárműhöz BTR-80M típusú páncélozott szállítójármű parancsnoki típusváltozataihoz című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

722

132/2008. (HK 9.) HM FLÜ-MH ÖHP együttes intézkedés A Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos a Magyar Honvédséget érintő feladatok logisztikai támogatás végrehajtásának részletes szabályairól

723


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

796

HM Fejlesztési Logisztikai Ügynökség

797

MH Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ

797


Közlemények

 

Honvédelmi miniszter közleménye Pályázati felhívás

798

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.