A kiadó honlapja

Ön az oldal 29746. látogatója        Budapest

2008. SZEPTEMBER 30.,

kedd


 


V. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 1575 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Kormányrendeletek

 

200/2008. (VIII. 8.) Korm. r. A Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Műholdak Hasznosításának Európai Szervezetének létrehozásáról szóló Egyezményhez (EUMETSAT) való csatlakozásról

1698

204/2008. (VIII. 19.) Korm. r. Az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor kiégett fűtőelemeinek az Oroszországi Föderációba való beszállításával kapcsolatos együttműködéséről szóló egyezmény kihirdetéséről

1714

221/2008. (VIII. 30.) Korm. r. A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól

1714


Miniszteri rendeletek

 

102/2008. (VIII. 8.) FVM r. Az erdő felújításának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

1714

109/2008. (VIII. 27.) FVM r. Az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegű (de minimis) támogatásáról

1714

112/2008. (VIII. 30.) FVM r. Az erdők közjóléti célú védelmét és bővítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegű (de minimis) támogatásáról

1714

19/2008. (VIII. 22.) KvVM r. A Baláta-tó természetvédelmi terület bővítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

1714

20/2008. (VIII. 22.) KvVM r. A Csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

1718

21/2008. (VIII. 30.) KvVM r. Az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

1720

17/2008. (VIII. 30.) NFGM r. Az építésügyi hatósági eljárásról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

1723


Miniszteri utasítás

 

10/2008. (FVÉ. 13.) FVM ut. A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjának elsőfokú döntései ellen benyújtott fellebbezések tekintetében a másodfokú döntések kiadmányozásának rendjéről

1736


Közlemények

 

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 75/2008. (EüK. 15.) Gyf. közleménye Debrecen K-2345 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1736

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 76/2008. (EüK. 15.) Gyf. közleménye Debrecen K-2251 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1736

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 77/2008. (EüK. 15.) Gyf. közleménye Szentkirály K-19 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1736

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 78/2008. (EüK. 15.) Gyf. közleménye Balatonfenyves B-18 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat visszavonásáról

1736

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 79/2008. (EüK. 15.) Gyf. közleménye Sárbogárd B-140 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1736

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 80/2008. (EüK. 15.) Gyf. közleménye Sárbogárd B-140 OKK számú kút vize számára természetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyező határozat módosításáról

1737

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóságának 81/2008. (EüK. 15.) Gyf. közleménye Ráckeve B-59 OKK számú kút vize számára gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezéséről

1737

A KvVM Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárságának közleménye szolgálati jelvény érvénytelenségéről

1737

K Ö R N Y E Z E T V É D E L M I   É S   V Í Z Ü G Y I   É R T E S Í T Ő

2024.03.04.