A kiadó honlapja

Ön az oldal 77140. látogatója        

Budapest

2008. SZEPTEMBER 30.,

kedd


 


LVI. ÉVFOLYAM

9. szám


 

ÁRA: 735 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


KÖRLEVELEK

 

7/2008. (ÜK. 9.) főov. körlevél formanyomtatvány bevezetéséről

138


SZEMÉLYI HÍREK

 

Kinevezések

138

Áthelyezések

139

Szolgálati viszony megszűnések

139

Halálozás

139

Igazolvány érvénytelenítése

139


KÖZLEMÉNYEK

 

Pályázati felhívás ügyészi állások betöltésére

139

Pályázati felhívás ügyészségi titkári állás betöltésére

141

ISSN 0133-8242 (Nyomtatott)
ISSN 2063-1995 (Online)

Ü G Y É S Z S É G I   K Ö Z L Ö N Y

2021.10.17.