A kiadó honlapja

Ön az oldal 220986. látogatója        

Budapest

2009. JANUÁR 22.,

csütörtök


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

1. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

26/2008. (XII. 20.) HM rendelet A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú tagjainak beosztási kategóriába történő részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban rendszeresített rendfokozatokról szóló 34/2008. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról

4

27/2008. (XII. 31.) HM rendelet A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről

9


Határozatok

 

277/2008. (XII. 19.) KE határozat Vezérkari főnök felmentéséről

16

278/2008. (XII. 19.) KE határozat Vezérkari főnöki kinevezésről

16

279/2008. (XII. 19.) KE határozat Vezérezredesi előléptetésről

16

280/2008. (XII. 19.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

16

01/2008. (HK 1/2009.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

17

02/2008. (HK 1/2009.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet létrehozásáról

17

133/2008. (HK 1/2009.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ alapító okiratának módosításáról

17

138/2008. (HK 1/2009.) HM határozat Rendszeresítésre, valamint rendszerből való kivonásra kerülő haditechnikai eszközökről

17


Miniszteri utasítások

 

112/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A szerződéses legénységi állományú katonák 2008. évi ruházati illetményének kiegészítéséről

19

113/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

19

114/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

20

115/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A humánpolitikai, humánstratégiai és személyzeti tevékenységgel, valamint a tárcát érintő közigazgatási reformmal kapcsolatos koordinációs feladatok végrehajtásáról szóló 121/2006. (HK 22.) HM utasítás módosításáról

20

116/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A HM Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal főigazgató I. helyettes munkakör betöltésére kiírt pályázatok elbírálását, valamint a bírálat előkészítését végző bizottságok kijelölé<->séről

21

117/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A katonai felsőoktatás szak- és szakirányreferensei feladat- és jogköréről

24

118/2008. (HK 1/2009.) HM utasítás A Stratégiai Légiszállítási Képesség befogadó nemzeti támogatásának biztosításához kapcsolódó egyes feladatokról

28


Államtitkári intézkedések

 

132/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés A katonazenekarok állományában beosztást betöltő hivatásos és szerződéses zenész főtisztek, tisztek, zászlósok és tiszthelyettesek kiegészítő ruházati ellátásának rendjéről

30

134/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés A rendszeresített nyomtatványok 2009. évi egységárainak megállapításáról

31

136/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés A szárazföldi üzemanyagok és egyéb szolgáltatások üzemanyag-kártyára történő vásárlásának szabályairól

55

137/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés A ruházati termékek 2009. évi gazdálkodási árainak megállapításáról

68

139/2008. (HK 1/2009.) HM KF intézkedés A Magyar Honvédség 2009. évi nyilvánossági feladatairól

90

140/2008. (HK 1/2009.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2009. január havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

93


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

173/2008. (HK 1/2009.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2009. (2010-1012.) évi kiképzési és felkészítési feladatairól

93


Főnöki rendelkezések

 

410/2008. (HK 1/2009.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

100

1363/2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédségben rendszeresített sebesültszállító járművek képességeinek nemzeti korlátozásáról

101

1364/2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2872 - A katonai sebesültszállító járművek egészségügyi tervezési jellemzői - 3. kiadás) nemzeti bevezetéséről

101

1365/2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés A 2009. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmassági és szűrővizsgálatokról

102

1388/2008. (HK 1/2009.) MH HEK intézkedés A csapat-egészségügyi központok egészségügyi anyagi normájának kiadásáról

107


MH Csapatparancsnoki rendelkezések

 

448/2008. (HK 1/2009.) MH 5. BI LDD PK intézkedés Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Logisztikai Zászlóalj köznapi csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

108

449/2008. (HK 1/2009.) MH 5. BI LDD PK intézkedés Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Logisztikai Zászlóalj gyakorló csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

109

2966/2008. (HK 1/2009.) MH 43. Hír. és Vt. E. PKintézkedés Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred csapatkarjelzéseinek rendszeresítéséről

110

2967/2008. (HK 1/2009.) MH 43. Hír. és Vt. E. PKintézkedés Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred csapatjelvényének rendszeresítéséről

111

1/2008. (HK 1/2009.) HM KEKK IG intézkedés A HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

112

978/2008. (HK 1/2009.) MH 93. P.S.VV.Z. PK intézkedés Az MH 93. Petőfi Sándor Vegyivédelmi Zászlóalj csapatjelvényének rendszeresítéséről

114


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

116

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

116


Közlemény

 

OMSZ Felhívás a Meteorológiai Világnap alkalmából

117

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.