A kiadó honlapja

Ön az oldal 220988. látogatója        

Budapest

2009. JÚNIUS 17.,

szerda


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

6/2009. (VI. 4.) HM rendelet A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet módosításáról

604


Határozatok

 

1077/2009. (V. 27.) Korm. határozat A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

609

1084/2009. (VI. 4.) Korm. határozat A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról

609


Miniszteri utasítások

 

37/2009. (V. 20.) HM utasítás A ruházatiilletmény-norma 2009. évi összegeinek megállapításáról szóló 20/2009. (III. 27.) HM utasítás módosításáról

609

38/2009. (V. 20.) HM utasítás A szolgálati könyvek és a főnökségi kiadványok kiadásának rendjéről szóló 93/2006. (HK 18.) HM utasítás módosításáról

610

39/2009. (V. 27.) HM utasítás Az Amerikai Egyesült Államok Kormánya által biztosított külföldi katonai támogatási keret (FMF-keret) felhasználásának eljárási rendjéről

610

40/2009. (V. 27.) HM utasítás A Nemzeti Katonai Stratégiában foglaltak végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

614

001/2009. (HK 10.) HM utasítás A Magyar Honvédség készenléte fenntartásának és fokozásának rendjéről

619


Államtitkári intézkedések

 

37/2009. (HK 10.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A szolgálati idő kezdőnapok felülvizsgálatával és megállapításával kapcsolatos rögzítési feladatok végrehajtására

39/2009. (HK 10.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2009. június havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

620


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

03/2009. (HK 10.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség szárazföldi fegyveres készenléti szolgálat erőinek kijelöléséről, békeállapot időszakában történő vezénylésének és a szolgálat ellátásának rendjéről, valamint a készenléti alegységek szervezéséről, vezényléséről és a szolgálat ellátásának követelményeiről

620

86/2009. (HK 10.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédségben folyó kiképzés korszerűsítésével kapcsolatos feladatokról

620

88/2009. (HK 10.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2009. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

621

90/2009. (HK 10.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság és alárendelt katonai szervezetei szolgálatának szervezéséről és működtetéséről

621

89/2009. (HK 10.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 13. váltás készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

621

91/2009. (HK 10.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ alacsony készenlétű civil-katonai együttműködési csoportjai és lélektani műveleti csoportjai személyi állományának biztosításáról

622

23/2009. (HK 10.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

622


Főnöki rendelkezések

 

155/2009. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés "Menet tervezése, szervezése, végrehajtása béketámogató műveletekben" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

623

174/2009. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

623

178/2009. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

623

179/2009. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

624

180/2009. (HK 10.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

625

32/2009. (HK 10.) HM FLÜ intézkedés "KNEI-8 típusú navigációs és elektronikus kijelző komplexum Műszaki kiszolgálási szakutasítás VIAM.464318.001-05RE" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

625

33/2009. (HK 10.) HM FLÜ intézkedés "A-037 rádió-magasságmérő Műszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

625

34/2009. (HK 10.) HM FLÜ intézkedés "KIEGÉSZÍTÉS A Mi-17 TÍPUSÚ HELIKOPTER EGYSÉGES MÛSZAKI KISZOLGÁLÁSI SZAKUTASÍTÁSHOZ A 703 és 705 oldalszámú helikopterekbe a modernizáció során beépített berendezések operatív és időszakos kiszolgálási formái" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

626

35/2009. (HK 10.) HM FLÜ intézkedés "KIEGÉSZÍTÉS A Mi-17 TÍPUSÚ HELIKOPTER LÉGI ÜZEMELTETÉSI SZAKUTASÍTÁSÁHOZ A 703 és 705 oldalszámú helikopterekre" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

626


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

628

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

628


Szervezeti hírek

 

HM-HODOSZ Megállapodás

629

Budapesti Katonai Ügyészség Nyomozótiszti igazolvány érvénytelenítése

629

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.