A kiadó honlapja

Ön az oldal 220997. látogatója        

Budapest

2009. JÚLIUS 14.,

kedd


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

120/2009. (VI. 9.) Korm. rendelet A honvédelmi szervek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 226/2004. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

844

7/2009. (VI. 11.) HM rendelet A Magyar Honvédség légvédelmi készenléti repüléseiről

846

8/2009. (VI. 18.) HM rendelet A személyi állomány pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról szóló 31/2002. (V. 23.) HM rendelet módosításáról

848


Határozatok

 

51/2009. (VI. 18.) OGY határozat A Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat módosításáról

852

52/2009. (VI. 18.) OGY határozat A NATO-nak a 2009. évi afgán választások biztosításában történő közreműködésével kapcsolatos magyar katonai szerepvállalásról szóló kormánydöntésről, valamint a Magyar Honvédségnek az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők tevékenységében való közreműködéséről szóló beszámoló elfogadásáról

852

75/2009. (VI. 22.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

853


Miniszteri utasítások

 

41/2009. (VI. 12.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2009-2012 közötti időszakra vonatkozó rövid távú tervének 2010-2012 közötti időszakra vonatkozó pontosításáról és a források feladatokhoz történő rendeléséről

853

42/2009. (VI. 12.) HM utasítás A stratégiai légiszállítási képesség program első C-17 szállító repülőgépének Magyarországra történő érkezése alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozat végrehajtásával összefüggő feladatokról

862

43/2009. (VI. 12.) HM utasítás A honvédségi köztisztviselők, munkavállalók, katonai felsőoktatási intézmény ösztöndíjas hallgatói, valamint egyes honvédségi nyugdíjasok pihentetésével és a szociális gondoskodással kapcsolatos feladatokról

864

44/2009. (VI. 12.) HM utasítás A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott jogkövetkezményekkel összefüggő egyes kérdésekről

864

45/2009. (VI. 19.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

865

46/2009. (VI. 19.) HM utasítás A 2009. évi afgán választások biztosításában történő magyar katonai közreműködésről

866

47/2009. (VI. 26.) HM utasítás A Magyar Köztársaság 2011. első félévi soros EU elnökségével kapcsolatos egyes tárcaszintű munkaszervezési feladatokról

866

48/2009. (VI. 26.) HM utasítás Az élelmezési ellátás átalakításával és újraszervezésével összefüggésben egyes HM utasítások módosításáról

868

49/2009. (VI. 26.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának rendjéről szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról

869

50/2009. (VI. 26.) HM utasítás A Magyar Honvédség hálózat alapú műveleti képességének kialakításával foglalkozó munkacsoport felállításáról és feladatairól

872


Államtitkári intézkedések

 

40/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumának élelmezési ellátásáról

874

41/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés A STANAG 6020 1. kiadás alkalmazásáról

875

42/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról szóló 23/2009. (HK 7.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról

875

43/2009. (HK 12.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2009. július havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

895

44/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés A ruházati termékek 2009. évi gazdálkodási árainak megállapításáról szóló 137/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról

895

45/2009. (HK 12.) HM VTI SZÁT intézkedés A rendszeresített nyomtatványok 2009. évi egységárainak megállapításáról szóló 134/2008. (HK 1/2009.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról

919


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

97/2009. (HK 12.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők 16. váltásban részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

944

98/2009. (HK 12.) HM HVKF intézkedés Az afganisztáni választások biztosításában részt vevő erők feladatainak végrehajtásáról

945

99/2009. (HK 12.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei éves és havi munkatervének elkészítésével összefüggő feladatokról

946

28/2009. (HK 12.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

946


Főnöki rendelkezések

 

197/2009. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés A Magyar Honvédség Tartományi Újjáépítési Csoport csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

946

209/2009. (HK 12) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

947

210/2009. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

948

217/2009. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény végrehajtásáról

948

41/2009. (HK 12.) HM FLÜ intézkedés A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és a külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazásiköltség-átalányáról, valamint a szállítási normaösszegekről szóló 7/2009. (HK 4.) HM FLÜ intézkedés módosításáról

949


MH Szolgálatfőnöki rendelkezés

 

171/2009. (HK 12.) MH GEOSZ intézkedés A "Kézikönyv meteorológiai asszisztensek részére" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

949


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

950

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

950

MH Logisztikai Ellátó Központ

952

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

952


Szervezeti hírek

 

3/2009. (VI. 12.) HM VTI SZÁT közlemény NATO-egységesítési egyezmények elfogadásáról

953

Szolgálati igazolványok érvénytelenítéséről

954

MH KIAK Bélyegző érvénytelenítéséről

955

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás

955

HM ÁEK Pályázati felhívás

956

MH HEK Pályázati felhívás

957

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.