A kiadó honlapja

Ön az oldal 221001. látogatója        

Budapest

2009. JÚLIUS 31.,

péntek


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

9/2009. (VII. 6.)HM rendelet A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

964

10/2009. (VII. 8.)HM rendelet A Magyar Honvédség jelképeiről és jelzéseiről szóló 3/1996. (IV. 12.) HM rendelet módosításáról

966

11/2009. (VII. 10.)HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól

966


Határozatok

 

1101/2009. (VI. 30.) Korm. határozat A Hadigondozottak Közalapítvány alapító okiratának módosításáról

978

42/2009. (VI. 30.) ME határozat A Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatói feladatok ellátásával történő megbízásáról

978

55/2009. (VII. 1.)HM határozat A Honvédelmi Minisztérium 15/2008. (HK 5.) HM határozattal kiadott alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről

978

56/2009. (VII. 1.)HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

979

89/2007. (HK 12.)HM határozat Az Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

980

111/2007. (HK 16.)HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

985

118/2006. (HK 23.)HM határozat A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság költségvetési szerv alapításáról szóló HM határozat mellékletének hatályos szövege

987

57/2009. (VII. 17.)HM határozat A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról

994

14/2000. (HK 9.) HM határozat Költségvetési szerv megnevezéséről és tevékenységének meghatározásáról (hatályos szöveg)

995


Miniszteri utasítások

 

51/2009. (VII. 1.)HM utasítás A szabályozott anyagokkal és egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1001

52/2009. (VII. 3.)HM utasítás A Katonai Szociális Intézmények Nemzetközi Szervezet magyarországi értekezletének megszervezésével és megtartásával összefüggő feladatokról

1005

53/2009. (VII. 3.)HM utasítás A családsegítő szolgálatnak a katonák külföldi feladat-végrehajtásával kapcsolatos feladatairól és működtetési rendjéről

1006

54/2009. (VII. 10.)HM utasítás Az egyes pénzbeli szociális juttatások igénylésének, megállapításának és elszámolásának szabályairól

1009

55/2009. (VII. 10.) HM utasítás A köztisztviselők, a munkavállalók és az ösztöndíjas hallgatók egyes pénzbeli szociális juttatásairól

1010

56/2009. (VII. 10.) HM utasítás A ruházatiilletmény-norma 2009. évi összegeinek megállapításáról szóló 20/2009. (III. 27.) HM utasítás módosításáról

1013

57/2009. (VII. 10.) HM utasítás A 2009. évi nyilvános tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról

1013

58/2009. (VII. 17.) HM utasítás A Magyar Köztársaság honvédelmi miniszterének 2009-2010. évekre vonatkozó esélyegyenlőségi irányelvei kiadásáról

1017

59/2009. (VII. 17.) HM utasítás A Magyar Honvédség telepíthető műveleti dandárjának a NATO-haderőstruktúrán keresztül való szövetségesi felajánlását előkészítő Munkacsoport felállításáról és feladatairól

1018

60/2009. (VII. 17.) HM utasítás Az ösztöndíjszerződések megszűnéséből eredő, a honvédelmi tárcát megillető igény érvényesítésének rendjéről

1020

61/2009. (VII. 17.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ I. sz. sebészeti osztály osztályvezető főorvosi munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

1022


Államtitkári intézkedések

 

49/2009. (HK 13.) HM VTI SZÁT intézkedés A szerződéses legénységi állomány ruházati ellátásáról

1023

50/2009. (HK 13.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény (Köz)beszerzési Szabályzata kiadásáról

1028

51/2009. (HK 13.) HM HVKF-HM VTI SZÁTegyüttes intézkedés Az alapkiképzésre vezényelt szerződéses katonák utaztatásáról

1033

52/2009. (HK 13.) HM KF-HM HVKFegyüttes intézkedés A Stratégiai Légiszállítás Képesség program első C-17 szállító repülőgépének Magyarországra történő érkezése alkalmából megrendezésre kerülő ünnepségsorozat megszervezéséről és végrehajtásáról

1035


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

100/2009. (HK 13.) HM HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2009. évi végrehajtásáról szóló 152/2008. (HK 11.) HM HVKF parancs módosításáról

1035

102/2009. (HK 13.) HM HVKF parancs Az MH Geoinformációs Szolgálat, szolgálatfőnöki és szolgálatfőnök-helyettesi beosztás átadás-átvételéről

1035

101/2009. (HK 13.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér készenléti szolgálatainak szervezéséről és működtetéséről

1035

32/2009. (HK 13.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

1035

33/2009. (HK 13.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

1036


Főnöki rendelkezések

 

4/2009. (HK 13.) HM VGF intézkedés A lakhatás-támogatási rendszer hatékonyságát fokozó egyes feladatok ellátásáról

1037

50/2009. (HK 13.) HM KPÜ intézkedés A pénzügyi referensi körbélyegzők használatának és elosztásának szabályairól szóló 301/2008. (HK 16.) HM KPÜ intézkedés módosításáról

1049

214/2009. (HK 13.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1051

562/2009. (HK 13.) MH HEK intézkedés Egységes NATO Előírás [STANAG 2408 - A vérellátás kézikönyve - 2. kiadás - AMedP-12(A)] nemzeti bevezetéséről

1052

563/2009. (HK 13.) MH HEK intézkedés Egységes NATO Előírás (STANAG 2037 - A NATO-erők védőoltási rendszere a nemzeti oltási protokollok szerint - 9. kiadás - AMedP-23) nemzeti bevezetéséről

1052


Szervezeti hírek

 

4/2009 (VII. 1.)HM HVKFH közlemény Egységes NATO-előírások elfogadásáról

1053

ZMNE Pályázati felhívás

1054

MH HEK Pályázati felhívás

1058

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1059

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.