A kiadó honlapja

Ön az oldal 221013. látogatója        

Budapest

2009. OKTÓBER 19.,

hétfő


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

195/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

1236

15/2009. (X. 6.) HM-EüM együttes rendelet A hadkötelesek katonai szolgálatra való alkalmassága elbírálásának rendjéről

1242

20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelet A 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1311


Határozatok

 

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány alapító okirata

1312

A Hadigondozottak Közalapítvány alapító okirata

1316

58/2009. (IX. 18.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1321

A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatalának K-606/26/1996. nyt. számú alapító okirata (hatályos szöveg)

1323

61/2005. (HK 9.) HM határozata A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1325

119/2006. (HK 23.) HM határozata A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1328

120/2006. (HK 23.) HM határozata A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1330

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság jogi személyiségű szervezeti egységei (hatályos szöveg)

1333

23/2007. (HK 4.) HM határozata A Magyar Honvédség Dr. Radó György Honvéd Egészségügyi Központ költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1340

167/2006. (HK 24.) HM határozata A Magyar Honvédség Műveleti Központ alapításáról (hatályos szöveg)

1344

111/2007. (HK 16.) HM határozata A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1346

33/2007. (HK 4.) HM határozata A Magyar Honvédség 25/88. Könnyű Vegyes Zászlóalj költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1348

37/2007. (HK 4.) HM határozata A Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1350

40/2007. (HK 4.) HM határozata A Magyar Honvédség Béketámogató Kiképző Központ költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1352

72/2007. (HK 10.) HM határozata A Magyar Honvédség Légijármű Javítóüzem költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1354


Miniszteri utasítások

 

77/2009. (IX. 11.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium nemzetközi megállapodásaival kapcsolatos eljárásról

1356

78/2009. (IX. 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ Fül-, orr-, gége-, fej- és nyaksebészeti Osztály osztályvezető főorvosi munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

1365

79/2009. (IX. 16.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek eljárási rendjéről szóló 120/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

1366

80/2009. (IX. 25.) HM utasítás A HM Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj alapításáról és az ösztöndíj odaítéléséről szóló 105/2006. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

1385

81/2009. (IX. 25.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek beszerzéseinek átmeneti eljárási rendjéről szóló 74/2009. (VIII. 28.) HM utasítás módosításáról

1385

82/2009. (X. 2.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó Főosztály feladatkörének módosítását érintő szervezeti változásokról

1385


Államtitkári intézkedések

 

61/2009. (HK 16.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti Munkavédelmi Szabályzatának kiadásáról

1387

63/2009. (HK 16.) HM KF intézkedés Az új influenzavírus (A/H1N1) által okozott betegségek megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

1394

64/2009. (HK 16.) HM KF intézkedés A pandémiás influenza vakcina (Fluval P) alkalmazásáról

1395

65/2009. (HK 16.) HM KF intézkedés A 2009/2010. évi influenzaszezonra történő felkészülésről

1397

66/2009. (HK 16.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2009. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1401

67/2009. (HK 16.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés HM utasításban szabályozott feladatok végrehajtására

1401

68/2009. (HK 16.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Műveleti Tapasztalatfeldolgozó Rendszerének Működési Szabályzata kiadásáról

1402


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

122/2009. (HK 16.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1403

123/2009. (HK 16.) HM HVKF parancs A XX. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

1403

125/2009. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A korszerű és gyakorlatias tisztképzés követelményeinek a katonai felsőoktatásban való hatékony érvényesítése érdekében a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel történő együttműködésről

1403

127/2009. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség által felajánlott második lövész zászlóaljharccsoport-képesség elérésével kapcsolatos feladatokról

1404


Főnöki rendelkezések

 

320/2009. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés A Katonai Légiforgalmi Tájékoztató Kiadvány (MILAIP) 1. számú lapcserés módosítás című kiadvány hatályba léptetéséről

1405

322/2009. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1405

332/2009. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1405

333/2009. (HK 16.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

1406

60/2009. (HK 16.) HM KPÜ intézkedés A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és a külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazási költségátalányáról, valamint a szállítási normaösszegekről szóló 7/2009. (HK 4.) HM FLÜ intézkedés módosításáról

1407


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1408


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1409

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.