A kiadó honlapja

Ön az oldal 221017. látogatója        

Budapest

2009. DECEMBER 11.,

péntek


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

18. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

16/2009. (IX. 12.) HM-IRM együttes rendelet A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IRM együttes rendelet módosításáról

1492


Határozatok

 

154/2009. (XI. 6.) KE határozat Altábornagyi előléptetésről

1493

60/2009. (XI. 6.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség alapító okiratának módosításáról

1493

120/2006. (HK 23.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség költségvetési szerv alapításáról (hatályos szöveg)

1493

72/2009. (HK 18.) HM határozat A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság tudományos kutatóhellyé minősítéséről

1495


Miniszteri utasítások

 

86/2009. (XI. 6.) HM utasítás A Nehéz Légiszállító Ezredben szolgálatot teljesítő magyar állománnyal kapcsolatos feladatokról

1496

87/2009. (XI. 6.) HM utasítás A 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1497

88/2009. (XI. 6.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának rendjéről szóló 15/2009. (II. 27.) HM utasítás módosításáról

1498

89/2009. (XI. 13.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1498

90/2009. (XI. 20.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

1499

91/2009. (XI. 20.) HM utasítás A 2010. évi Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésének előkészítésével összefüggő feladatokról

1500

92/2009. (XI. 27.) HM utasítás Egyes HM utasítások és belső rendelkezések módosításáról, valamint hatályon kívül helyezéséről

1501

93/2009. (XI. 27.) HM utasítás A harcászati repülőerő-képesség fenntartásához szükséges repülési idő biztosításának lehetőségeit vizsgáló bizottság létrehozásáról

1512

94/2009. (XI. 27.) HM utasítás A honvédelmi tárca információbiztonság politikájáról

1513

95/2009. (XI. 27.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium elektronikus ügyintézését támogató információs rendszer felépítéséről, működési rendjéről, üzemeltetéséről és fejlesztéséről szóló 60/2008. (HK 13.) HM utasítás módosításáról

1520


Államtitkári intézkedések

 

73/2009. (HK 18.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer verzióváltásának előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

1523

74/2009. (HK 18.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A2009. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1524

75/2009. (HK 18.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A kis hatótávolságú repülőeszközre épülő felderítő rendszer (SUAV) kezelő állománya felkészítéséről, a rendszeresítés előkészítéséről és az eszköz üzemfenntartásáról

1524


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

142/2009. (HK 18.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar Főnök helyettes helyettesítéséről

1525

145/2009. (HK 18.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar Főnök helyettes helyettesítéséről

1525

146/2009. (HK 18.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél működő ügyeleti és készenléti szolgálatokról

1525

144/2009. (HK 18.) HM HVKF intézkedés A HM Honvéd Vezérkar főnöki Vezetésbiztosító és Támogató Csoport szervezéséről és működtetéséről

1525

147/2009. (HK 18.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség "Missziós Karácsonya" elnevezésű központi rendezvénye végrehajtásával összefüggő feladatokról

1525


Főnöki rendelkezések

 

36/2009. (HK 18.) HM FLÜ intézkedés "Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter egységes műszaki üzembentartási szakutasításához A 703 és 705 oldalszámú helikopterek műszaki leírása és üzemeltetési szakutasítása 494.0000.00.RE.D-808" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1525

37/2009. (HK 18.) HM FLÜ intézkedés "SX-16 NIGHTSUN(r) kereső fényszóró Műszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1526

38/2009. (HK 18.) HM FLÜ intézkedés "RDR 2000 időjárási radarrendszer Műszaki leírás és üzemeltetési szakutasítás"című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1526

39/2009. (HK 18.) HM FLÜ intézkedés "Kiegészítés a Mi-17N típusú helikopter Egységes Műszaki Kiszolgálási Szakutasításához Technológiai Lapok 494.0000.00.ED.D-808" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1527


Szerződések

 

MH Logisztikai Ellátó Központ

1528

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

1528

HM Infrastrukturális Ügynökség

1529

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1529


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1530

Országos Meteorológiai Szolgálat Közlemény

1531

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.