A kiadó honlapja

Ön az oldal 220986. látogatója        

Budapest

2009. DECEMBER 29.,

kedd


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

19. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

17/2009. (XII. 3.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjéről szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról

1540


Miniszteri utasítások

 

96/2009. (XII. 4.) HM utasítás A Többnemzeti Integrált Üzemanyag-ellátó Alegységben történő szerepvállalás lehetőségeit vizsgáló bizottság létrehozásáról

1544

97/2009. (XII. 11.) HM utasítás A honvédségi járművek fenntartásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

1545

98/2009. (XII. 11.) HM utasítás A honvédelmi tárca védelmi tervező rendszer felső szintű tervezési szabályainak alkalmazásáról

1551


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

153/2009. (HK 19.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2009. évi karácsonyi és az újévi munkaszüneti napok körüli munkarendjéről

1562


Főnöki rendelkezések

 

9/2009. (HK 19.) HM VGF intézkedés Az állami tulajdonú HM vagyonkezelői jogú lakásban igénybe vett közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő lakásgazdálkodási feladatokról

1562

31/2009. (HK 19.) MK KFH intézkedés "Katonadiplomáciai alapismeretek I. Tankönyv" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1597

32/2009. (HK 19.) MK KFH intézkedés "Katonadiplomáciai alapismeretek II. Szöveggyűjtemény" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1597

33/2009. (HK 19.) MK KFH intézkedés "A távközlési mesterséges hold híradás és felderítésének elméleti alapjai II. kötet távközlési mesterséges holdak és elsődleges rádiófelderítő ismérveik" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1598

34/2009. (HK 19.) MK KFH intézkedés "A távközlési mesterséges hold híradás és felderítésének elméleti alapjai I. kötet mesterséges hold mozgások fizikájának elméleti alapjai" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1598

77/2009. (HK 19.) HM FLÜ intézkedés "A Magyar Honvédségben alkalmazott üzemanyagok" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1599

78/2009. (HK 19.) HM FLÜ intézkedés "A Magyar Honvédségben alkalmazott üzemanyagok biztonságtechnikai adatlapjai" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1599

393/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés "A különleges műveleti zászlóalj alkalmazási elvei" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1599

394/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés "A MAN HX-32.440 8x8 BB bázisjárműre épített EMPL EH/W 200 BISON típusú gépjármű mentő-vontató felépítmény műszaki leírása és kezelési utasítása" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1600

400/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 2295 EOD 1. kiadás végrehajtásáról

403/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1600

404/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

1601

411/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés A "MISSZIÓS ALAPISMERETEK KÉZIKÖNYV" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1601

412/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés A "KOSZOVÓ CIMIC KÉZIKÖNYVE" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1602

413/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés A "Baghlan tartomány CIMIC kézikönyve" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1602

414/2009. (HK 19.) MH ÖHP intézkedés "DVOR-432 Rádiónavigációs berendezés üzemeltetési utasítása" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

1602

943/2009. (HK 19.) MH HEK intézkedés Az egészségügyi kiürítés alapelvei című főnökségi kiadvány kiadásáról

1602

966/2009. (HK 19.) MH HEK intézkedés A 2010. évben végrehajtandó egészségügyi alkalmassági és szűrővizsgálatokról

1603


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

1608

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

1610

MH Bakony Harckiképző Központ

1611

MH Pápa Bázisrepülőtér

1611


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter Az Országos Képzési Jegyzékben a honvédelemért felelős miniszter illetékességébe tartozó szakképesítések országos szakmai szakértői, valamint az országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékéről

1612

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás

1622

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.