A kiadó honlapja

Ön az oldal 220990. látogatója        

Budapest

2009. MÁRCIUS 18.,

szerda


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

5. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2009. évi I. törvény A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról

299


Határozatok

 

5/2009. (II. 27.) OGY határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozatban foglalt döntésről szóló beszámoló elfogadásáról

302


Miniszteri utasítások

 

12/2009. (II. 20.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

302

13/2009. (II. 20.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium információkapcsolati rendszerének módosításáról

303

14/2009. (II. 27.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Hatásköri Jegyzékének módosításáról

319

15/2009. (II. 27.) HM utasítás A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának rendjéről

319


Államtitkári intézkedések

 

13/2009. (HK 5.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A NATO Training Group Financial Sub-Group (NTG FSG-NATO Kiképzési Csoport Pénzügyi Alcsoport) 2009. május 4-8. között, Budapesten megrendezésre kerülő 69. soros ülésének előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

325

14/2009. (HK 5.) HM VTI SZÁT intézkedés A tábornoki, főtiszti, tiszti, zászlósi és tiszthelyettesi beosztást betöltő hivatásos és szerződéses állomány ruházati illetménygazdálkodásának egyes szabályairól

326

15/2009. (HK 5.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés A NATO Védelmi Akadémia felsővezetői tanfolyam (SC 114) magyarországi látogatásának előkészítésével és lebonyolításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

344

16/2009. (HK 5.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2009. március havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

346


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

53/2009. (HK 5.) HM HVKF parancs A Magyar Honvédség 2009. évi katonai sportbajnokságának megszervezéséről és végrehajtásáról

346

54/2009. (HK 5.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség 2009. évi alapszintű katonai sportbajnokságai megszervezéséről és végrehajtásáról

346

14/2009. (HK 5.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírás hatálybaléptetéséről

347


Főnöki intézkedések

 

54/2009. (HK 5.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

348

167/2009. (HK 5.) MH HEK intézkedés A Magyar Honvédség személyi állománya kábítószer hatása alatti állapotának, illetve kábítószer fogyasztásának vagy tartásának ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

349

165/2009. (HK 5.) MH KJSZ-HTF intézkedés A 2008/2009. évi influenzaszezonban az influenzaszűrő vizsgálatok elrendeléséről

363


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

364

HM Infrastrukturális Ügynökség

365

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

366

MH Légijármű-javító Üzem

366


Szervezeti hírek

 

MH HEK MH HEK parancsnoki pályázati felhívás visszavonása

367

MH HEK Pályázati felhívás

367

ZMNE Pályázati felhívás

369

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

370

HM JF Helyesbítés

371

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.