A kiadó honlapja

Ön az oldal 221016. látogatója        

Budapest

2009. MÁRCIUS 31.,

kedd


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

6. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2/2009. (III. 17.) HM rendelet A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

380

3/2009. (III. 18.) HM rendelet A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

381


Határozatok

 

23/2009. (III. 6.) AB határozat Az Alkotmánybíróság határozata

388

32/2009. (III. 15.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

402

33/2009. (III. 15.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

402

34/2009. (III. 15.) KE határozat Vezérőrnagyi előléptetésről

402

1032/2009. (III. 17.) Korm. határozat A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazati feladatokról

403

5/2009. (III. 13.) HM határozat Ideiglenes katonai szervezet alapító okiratának módosításáról

403


Miniszteri utasítások

 

16/2009. (III. 13.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek jogi képviseletének rendjéről

406

17/2009. (III. 20.) HM utasítás Egyes adózási feladatokról

408

18/2009. (III. 20.) HM utasítás A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ alacsony készenlétű civil-katonai együttműködési csoportjai és lélektani műveleti csoportjai személyi állományának biztosításáról, rendelkezésre állásáról és felkészítéséről

409

19/2009. (III. 20.) HM utasítás A Magyar Honvédség civil-katonai együttműködési funkcionális szakértői csoport létrehozásának, készenlétének, felkészítésének és ellátásának szabályozásáról

412


Államtitkári intézkedések

 

18/2009. (HK 6.) HM VTI SZÁT intézkedés A honvédelmi szervezetek által üzemeltetett tiszti (összevont) étkezdék működésével kapcsolatos szakfeladatokról szóló 10/2009. (HK 4.) HM VTI SZÁT intézkedés módosításáról

413

19/2009. (HK 6.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium fejezetre és a Honvédelmi Minisztériumra mint intézményre vonatkozó éves beszámoló összeállításáért felelős vezető kijelöléséről, valamint egyes eljárási szabályokról

414

21/2009. (HK 6.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó szervezetek köztisztviselőinek 2009. évi ruházati költségtérítése kifizetésének rendjéről

415


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

55/2009. (HK 6.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

416

59/2009. (HK 6.) HM HVKF parancs A 2009. március 15-ei nemzeti ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

416

58/2009. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A NATO Reagáló Erők13. váltásban felajánlott erők kijelöléséről és felkészítéséről szóló 139/2007. (HK 2.) HM HVKF intézkedés módosításáról

416

61/2009. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A NATO KFOR Nyugati Többnemzetű Alkalmi Harci Kötelékben részt vevő katonai szervezet megalakításáról és felkészítéséről szóló 82/2008. (HK 7.) HM HVKF intézkedés módosításáról

416

62/2009. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédségnél folytatott képzés, kiképzés felső- és középszintű irányításának, valamint a kiképzés tervezésének és végrehajtásának rendjéről

417

63/2009. (HK 6.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezetei parancsnokainak és törzseinek hadműveleti, harcászati felkészítésének, kiképzésének rendjéről

423

16/2009. (HK 6.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások hatálybaléptetéséről

427


Főnöki rendelkezések

 

1/2009. (HK 6.) HM II. OPK intézkedés HM-II. objektum működési rendjéről

428

20/2009. (HK 6.) HM KPÜ intézkedés A természetbeni juttatások után a munkáltatót terhelő adók és járulékok megfizetéséhez és bevallásához szükséges adatszolgáltatás teljesítéséről szóló 415/2007. (HK 22.) HM KPÜ intézkedés módosításáról

431


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

433

MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred

434

MH Logisztikai Ellátó Központ

434


Szervezeti hírek

 

A honvédelmi miniszter pályázati felhívása Pályázati felhívás a Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ főgyógyszerészi munkakörének ellátására

435

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

436

HM JF Helyesbítés

437

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.