A kiadó honlapja

Ön az oldal 221010. látogatója        

Budapest

2009. ÁPRILIS 17.,

péntek


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

7. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

45/2009. (III. 28.) KE határozat Dandártábornoki kinevezés

443


Miniszteri utasítások

 

20/2009. (III. 27.) HM utasítás A ruházatiilletmény-norma 2009. évi összegeinek megállapításáról

443

21/2009. (III. 27.) HM utasítás A munkaköri jegyzékekről és az állománytáblákról szóló 138/2006. (HK 1/2007.) HM utasítás módosításáról

453

22/2009. (III. 27.) HM utasítás Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokról

453

23/2009. (III. 27.) HM utasítás Az intézményi bevételekkel kapcsolatos feladatokról szóló 7/2009. (I. 30.) HM utasítás módosításáról

455

24/2009. (IV. 3.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség szervei által a NAMO részére nyújtott szolgáltatásokról és azok elszámolási és számlázási rendjéről

455

25/2009. (IV. 3.) HM utasítás A köztisztviselők és munkavállalók élelmezési ellátásáról

462

26/2009. (IV. 3.) HM utasítás Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja nemzeti feladatainak végrehajtásáról

464


Államtitkári intézkedések

 

22/2009. (HK 7.) HM KF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2009. évi gazdálkodásáról

474

23/2009. (HK 7.) HM VTI SZÁT intézkedés A Magyar Honvédség élelmezési pénz- és anyagnormáit tartalmazó normafüzet kiadásáról

482

26/2009. (HK 7.) HM KF-HM HVKF előzetes együttes intézkedés Az afganisztáni választások biztosításában részt vevő erők kijelöléséről és felkészítéséről

482

28/2009. (HK 7.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2009. április havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

482

29/2009. (HK 7.) HM KF intézkedés A HM Állami Egészségügyi Központ közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát végző rendelőinek kijelöléséről

482


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

64/2009. (HK 7.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

483

66/2009. (HK 7.) HM HVKF parancs A "BEVETÉSI IRÁNY 2009" gyakorlat, valamint a Magyar Honvédség egyes hagyományos és speciális képességeit bemutató foglalkozás előkészítéséről és végrehajtásáról

483


Főnöki rendelkezések

 

12/2009. (HK 7.) HM FLÜ intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség csapatkarjelzéseinek és csapatjelvényének rendszeresítéséről

484

27/2009. (HK 7.) HM KPÜ intézkedés A kincstári számlakezelés és pénzforgalom rendjéről szóló 438/2007. (HK 2008/1.) HM KPÜ intézkedés módosításáról

485

91/2009. (HK 7.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

487

112/2009. (HK 7.) MH ÖHP intézkedés A 47/2009. (HK 4.) MH ÖHP intézkedés módosításáról

487


Szerződések

 

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

488

HM Infrastrukturális Ügynökség

489


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszteri pályázati felhívás Pályázati felhívás

490

HM FLÜ Normafüzet A Magyar Honvédség Élelmezési pénz- és anyagnormái

494

1/2009. (IV. 3.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO előírások elfogadásáról

513

2/2009. (IV. 3.) HM VTI SZÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

517

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.