A kiadó honlapja

Ön az oldal 221002. látogatója        

Budapest

2009. MÁJUS 8.,

péntek


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

8. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

4/2009. (IV. 22.) HM rendelet A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet módosításáról

523

5/2009. (IV. 22.) HM rendelet A kedvezményes üdültetés rendjéről szóló 35/2002. (V. 10.) HM rendelet módosításáról

524


Határozatok

 

14/2009. (III. 27.) KüM határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a romániai magyar hadisírok és a magyarországi román hadisírok jogi helyzetéről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 94/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ai hatálybalépéséről

525

1/2009. (IV. 14.) HM határozat A Magyar-Orosz Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról

525


Miniszteri utasítások

 

27/2009. (IV. 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ főgyógyszerészi munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

526

28/2009. (IV. 17.) HM utasítás Az influenza pandémia elleni felkészülés és védekezés ágazati feladatairól

527

29/2009. (IV. 22.) HM utasítás A szolgálati gépjárművek vezetésére vonatkozó engedélyezés ideiglenes szabályairól

528

30/2009. (IV. 24.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és havi munkaterveinek elkészítésével összefüggő feladatokról

528

31/2009. (IV. 24.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek 2009. évi gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről

531


Államtitkári intézkedések

 

30/2009. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A hajtóanyagok kiszállításáról és átvételi rendjéről

534

33/2009. (HK 8.) HM JSZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2009. május havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

544

34/2009. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A STANAG 4133 3. kiadás alkalmazásáról

544

35/2009. (HK 8.) HM VTI SZÁT intézkedés A STANAG 4134 3. kiadás alkalmazásáról

544


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

67/2009. (HK 8.) HM HVKF parancs A "Híradó és informatikai közös felkészítés 2009" előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

545

69/2009. (HK 8.) HM HVKF parancs A szolgálati igazolványok ellenőrzéséről

546

002/2009. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A Magyar Köztársaság területének légvédelmi készenléti erőkkel való oltalmazására kiadott 0013/2004. (HK 1/2005.) HVKF intézkedés módosításáról

547

68/2009. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A NATO Transzformációs Parancsnoksága (ACT) által a Magyar Honvédség Központi Kiképző Bázis (Szentendre) megrendezésre kerülő Rögtönzött Robbanóeszközök Elleni Tevékenység (C-IED) hadműveleti szeminárium, a Kiképzők kiképzési tanfolyama (Train the Trainer - TtT), valamint a Fegyveres támadás helyszínelői kiképzés (WIT - Weapon Intelligence Team) biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról

547

73/2009. (HK 8.) HM HVKF intézkedés A nyugállományt kifejező jelvény rendszeresítéséről

547

20/2009. (HK 8.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások hatálybaléptetéséről

549


Főnöki rendelkezések

 

114/2009. (HK 8.) MH ÖHP intézkedés NATO egységesítési egyezmények nemzeti bevezetéséről

550


Szervezeti hírek

 

ZMNE Pályázati felhívás

551

ZMNE Pályázati felhívás

553

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

555

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.