A kiadó honlapja

Ön az oldal 220994. látogatója        

Budapest

2009. MÁJUS 29.,

péntek


 


CXXXVI. ÉVFOLYAM

9. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba bevont szervek besorolásának szabályairól

563


Határozatok

 

2/2009. (IV. 28.) HM határozat A Magyar-Szlovén Kormányközi Hadisírgondozó Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának újjáalakításáról

570


Miniszteri utasítások

 

32/2009. (V. 8.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége által kötött megállapodásban foglaltak végrehajtásáról

570

33/2009. (V. 8.) HM utasítás Az Európai Parlament tagjainak 2009. június 7-ei választásán történő részvétel biztosításával kapcsolatos feladatokról

571

34/2009. (V. 8.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

573

35/2009. (V. 8.) HM utasítás Miniszteri biztos kinevezéséről

573

36/2009. (V. 14.) HM utasítás A Zrínyi Miklós nemzetvédelmi Egyetem rektorhelyettesi, dékáni munkaköreinek betöltésére kiírt pályázatok elbírálását előkészítő véleményező bizottság kijelöléséről

574


Államtitkári intézkedések

 

36/2009. (HK 9.) HM VTI SZÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség nemzetközi békeműveletek keretében résztvevő erői részére Magyarországon beszerzett termékek és igénybe vett szolgáltatások adómentességének érvényesítése érdekében elvégzendő feladatok végrehajtásáról

575


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

75/2009. (HK 9.) HM HVKF parancs Az "Egységes Lövészeti szakutasítás a gyalogsági, a harcjármű, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támogató szakasz aknavető és páncéltörő fegyverekhez" című szakutasítás kidolgozásához

577

76/2009. (HK 9.) HM HVKF parancs A Honvédelmi Minisztérium I. objektum élelmezési rendszerének megváltoztatásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

578

77/2009. (HK 9.) HM HVKF parancs A Katonacsaládok VII. Országos Találkozója végrehajtásával összefüggő feladatok végrehajtásáról

579

78/2009. (HK 9.) HM HVKF parancs A XIX. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

579

80/2009. (HK 9.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

579

81/2009. (HK 9.) HM HVKF parancs A 2009. május 21-ei Magyar Honvédelem Napja megünneplésével összefüggő feladatokról

579

83/2009. (HK 9.) HM HVKF parancs A 2009. július 11-i ünnepélyes tiszthelyettesi eskütétel végrehajtásáról

579

82/2009. (HK 9.) HM HVKF intézkedés A 2009. június 7-én tartandó Európai Parlament tagjainak választásával kapcsolatos feladatokról

581

84/2009. (HK 9.) HM HVKF intézkedés A repülőhajózó bőrdzseki viselésének rendjéről

583

85/2009. (HK 9.) HM HVKF intézkedés NATO egységesítési egyezmény nemzeti bevezetéséről

584


Főnöki rendelkezések

 

9/2009. (HK 9.) MK KFH intézkedés "Az elemző-értékelő munka alapjai" című főnökségi kiadvány hatálybaléptetéséről

584

20/2009. (HK 9.) HM FLÜ intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség csapatérméjének rendszeresítéséről

585

94/2009. (HK 9.) MH TD intézkedés A Magyar Honvédség Támogató Dandár csapatérméjének rendszeresítéséről

586

372/2009. (HK 9.) MH KJSZ HTF intézkedés A 2008/2009. évi influenzaszezonra történő felkészülésről szóló 1196/2008. (HK 17.) MH KJSZ HTF intézkedés módosításáról

587


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

588


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás

589

HM-CSÉSZ Megállapodás

592

MH ÖHP Pályázati felhívás

592

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.20.