A kiadó honlapja

Ön az oldal 149271. látogatója        Budapest

2010. JANUÁR 18.,

hétfő


 


XXI. ÉVFOLYAM

1. szám


 

ÁRA: 2040 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

2009. évi CXXXIV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosításáról

3

2009. évi CXXXV. törvény a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény módosításáról

9

2009. évi CXXXVI. törvény a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, valamint a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról

13

2009. évi CXXXIX. törvény a 2011. évi népszámlálásról

17

2009. évi CXLI. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

19

2009. évi CXLII. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról

38

2009. évi CXLIII. törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Macedón Köztársaság Kormánya között, a katasztrófák esetén történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről

38

284/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a közmunkaprogramok támogatási rendjéről szóló 49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

49

286/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról

50

287/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

50

288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

51

293/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között egy határokon átnyúló regionális koordinációs fórum létrehozásáról szóló megállapodás kihirdetéséről

52

11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelet az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről

57

62/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a Közjegyzői Levéltár tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről

57

63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről

57

64/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény végrehajtásáról szóló 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításáról

58

65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról

58

66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet az egyéni vállalkozói igazolványról

64

33/2009. (XII. 18.) ÖM rendelet az idegenvezetői tevékenységről

74


HATÁROZATOK

 

1208/2009. (XII. 11.) Korm. határozat a 2010. évi közmunkaprogramok főbb pályázati elveiről

75

121/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

76

122/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

76

123/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

76

124/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

76

125/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

76

126/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

76

127/2009. (XII. 17.) AB határozat az Alkotmánybíróság határozata

76


V. RÉSZ

 


 


KÖZLEMÉNYEK

 

A pénzügyminiszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatok kiegészítő támogatásának 2009. évi II. üteméről

77

A pénzügyminiszter 2/2009. (XII. 4.) PM irányelve az államháztartási belső ellenőrzési standardokról

77

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó tájékoztatója az Európai Unió Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról (2009. november 26.–december 2.)

77


VI. RÉSZ

 


 


HIVATALOS ÉRTESÍTÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRÓL

 

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.