A kiadó honlapja

Ön az oldal 42867. látogatója        

Budapest

2010. FEBRUÁR 12.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

10. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

6/2010. (II. 12.) IRM utasítás a rendőrségnél, abüntetés-végrehajtási szervezetnél, a Rendőrtiszti Főiskolán, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálatánál, a Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központnál, valamint a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézetnél a 2010. évben választható természetbeni juttatásokról, azokmértékéről, kifizetésének rendjéről és módjáról

1421

3/2010. (II. 12.) NFGM utasítás a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalnak a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 14. §-ának (1) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettségéről

1423

1/2010. (II. 12.) OKM utasítás az Oktatási és Kulturális Minisztérium nemzetközi szakállamtitkára hatáskörének ideiglenes ellátásáról

1424

3/2010. (II. 12.) ÖM utasítás a működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásával kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokról

1425


V. Személyügyi hírek

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

1451

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium személyügyi hírei

1451

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium személyügyi hírei

1452

Az Önkormányzati Minisztérium személyügyi hírei

1453

A Pénzügyminisztérium személyügyi hírei

1453

Álláspályázatok

 

A Rendőrtiszti Főiskola rektora pályázatot hirdet a Vezetéselméleti Tanszék állományában 1fő főiskolai docensi munkakör elnyerésére

1454

Besenyszög Község Önkormányzata pályázatot hirdet a besenyszögi Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetői álláshelyének betöltésére

1455

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki könyvtárvezetői állás betöltésére

1456

Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a művelődési ház és könyvtár közművelődési intézmény igazgatói álláshelyére

1457

Pátka Község Önkormányzata pályázatot hirdet gazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére

1457


VI. Alapító okiratok

 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirata

1459


VII. Pályázati felhívások

 

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi MagyarAgrárgazdasági Minőség Díj elnyerésére

1467

Az Országos Érdekegyeztető Tanács pályázati felhívása

1472

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség pályázati felhívása a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználására

1474

A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarája mellett működő BékéltetőTestület felhívása új tag jelölésére

1480


VIII. Közlemények

 

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közleménye a Magyar Élelmiszerkönyv irányelveiről

1481

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

1484


IX. Hirdetmények

 

Bélyegző érvénytelenítése

1485

Számlatömb érvénytelenítése

1485

Ügyészségi szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1485

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.