A kiadó honlapja

Ön az oldal 42889. látogatója        

Budapest

2010. DECEMBER 2.,

csütörtök


 


XIII. ÉVFOLYAM

100. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

102/2010. (XII. 3.) HM utasítás a honvédelmi tárca 2012–2021. évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról

14236

103/2010. (XII. 3.) HM utasítás a hivatásos és szerződéses katonák 2008. évi illetményfejlesztéséről, valamint az illetmények évközbeni megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

14241

43/2010. (XII. 3.) KIM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 14/2010. (VIII. 2.) KIM utasítás módosításáról

14241

15/2010. (XII. 3.) KüM utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegéről és kifizetéséről szóló 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 5/2010. (II. 5.) KüM utasítás módosításáról

14242

12/2010. (XII. 3.) VM utasítás a kölcsönös megfeleltetés alkalmazását előkészítő projektről és annak irányítási rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

14242

1/2010. (XII. 3.) VM tájékoztató a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján közzéteendő mentességi engedélyekről

14245


V. Személyügyi hírek

 

A Legfőbb Ügyészség személyügyi hírei

14250

Álláspályázatok

 

A Győri Közjegyzői Kamara Elnöksége pályázatot hirdet a Veszprém 2. székhelyű közjegyzői állás betöltésére

14250

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság pályázatot hirdet a Jogi és Igazgatási Főosztályon jogtanácsos munkakör betöltésére

14251

A Központi Szolgáltatási Főigazgatóság pályázatot hirdet a Közbeszerzési Főosztályon közbeszerzési referens/szakreferens munkakör betöltésére

14252

Márkó és Bánd községek körjegyzője pályázatot hirdet településfejlesztési műszaki ügyintézői álláshely betöltésére

14253

Mocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet jegyzői állás betöltésére

14254

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem főtitkára pályázatot hirdet a Tudományszervező Központ (TK) igazgatói munkakörének betöltésére

14255


VI. Alapító okiratok

 

A honvédelmi miniszter alárendeltségébe tartozó költségvetési szervek alapító határozatai

 

23/2010. (XII. 3.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság költségvetési szerv alapításáról

14257

24/2010. (XII. 3.) HM határozat a Honvédelmi Minisztérium Belső Ellenőrzési Hivatal költségvetési szerv alapításáról

14258

25/2010. (XII. 3.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

14260

A Honvédelmi Minisztérium Központi Ellenőrzési és Hatósági Hivatal alapításáról szóló 61/2005. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos szövege

14262

A Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi Ügynökség alapításáról szóló 119/2006. (HK 23.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos szövege

14264

A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum költségvetési szerv alapításáról szóló 30/1997. (HK 11.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos szövege

14266

A Magyar Honvédség Műveleti Központ alapításáról szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos szövege

14267

A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal költségvetési szerv alapításáról szóló 15/2010. (X. 4.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

14269

A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal költségvetési szerv alapításáról szóló 16/2010. (X. 4.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

14271

A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapításáról szóló 118/2006. (HK 23.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

14272

A közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal alapító okirata

14282

Az ECOSTAT Gazdaság- és Társadalomkutató Intézet alapító okirata

14284

A Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14286

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14288

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14292

A Nemzeti Közlekedési Hatóság alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14296

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14300

A MÁV Kórház és Rendelőintézet Szolnok alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14304

A Közlekedésbiztonsági Szervezet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14307


VII. Pályázati felhívások

 

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ pályázati felhívása ingatlan bérleti jogának hasznosítására

14310

Útmutató a Nemzeti Erőforrás Minisztérium „HIV/AIDS megelőzése a civil szervezetekkel” című pályázati felhívásához

14311


VIII. Közlemények

 

8/2010. (XII. 3.) HM KÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

14313

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkárának közleménye anyilvános könyvtárak jegyzékéről

14315

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

14322

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az 1993. évi XLVI. törvény 10. §-a alapján a Központi Statisztikai Hivatal által folytatott adatgyűjtésekről

14325

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a Központi Statisztikai Hivatal által 2011. évre tervezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyűjtésekről

14326

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek egymás közötti adatátviteleiről

14327

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az OSAP 2010, 2011, 2012 és 2013 számú INTRASTAT adatszolgáltatás 2011-ben érvényes küszöbértékeiről

14360

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről

14360

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnökének közleménye az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjainak kinevezéséről

14361

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

14370


IX. Hirdetmények

 

Bélyegző érvénytelenítése

14371

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.