A kiadó honlapja

Ön az oldal 42896. látogatója        

Budapest

2010. DECEMBER 10.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

101. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió Tanácsának 2011. első félévi magyar elnöksége alatti működési rendről

14375

19/2010. (XII. 10.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatának kiadásáról

14382

104/2010. (XII. 10.) HM utasítás a hadfelszerelés rendszeresítéséről ésrendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás módosításáról

14396

105/2010. (XII. 10.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Munkacsoport éshumánstratégia-kidolgozó munkacsoport létrehozásáról és működéséről

14397

106/2010. (XII. 10.) HM utasítás a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ Rehabilitációs Intézetek, Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosi munkakörének, beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő, véleményező bizottság kijelöléséről

14399

107/2010. (XII. 10.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumai őrzés-védelme átalakításával kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatok ellátásáról

14400

16/2010. (XII. 10.) KüM utasítás a helyi alkalmazottak foglalkoztatásának engedélyezésével és amunkaszerződések megkötésével kapcsolatos eljárási rendről

14402

8/2010. (XII. 10.) NGM utasítás a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

14403

10/2010. (XII. 10.) NEFMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai felhasználásának átmeneti szabályairól

14442

11/2010. (XII. 10.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről

14464

2/2010. (XII. 10.) TNM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 1/2010. (X. 1.) TNM utasítás módosításáról

14464


V. Személyügyi hírek

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

14465

Álláspályázatok

 

Újhartyán Község Önkormányzata pályázatot hirdet művelődésszervezői munkakör ellátására

14467


VI. Alapító okiratok

 

A nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okirata, illetve átalakító okirata

 

A Magyar Államkincstár alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

14468

A Nemzetgazdasági Minisztérium Nemzeti Programengedélyező Iroda átalakító okirata

14473

A vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

14475

Az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

14481

A Kisállattenyésztési Kutatóintézet és Génmegőrzési Koordinációs Központ alapító okirata

14483

A Növényi Diverzitás Központ alapító okirata

14485


VII. Pályázati felhívások

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyilvános árverési hirdetménye

14487


VIII. Közlemények

 

A HVK Vezérkar főnök helyettesének 9/2010. (X. 15.) HM HVKFH közleménye egységes NATO-előírások elfogadásáról

14489

A nemzetgazdasági miniszter közleménye az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatok támogatásának 2010. évi II. üteméről

14491

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

14497

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.