A kiadó honlapja

Ön az oldal 42888. látogatója        

Budapest

2010. DECEMBER 29.,

szerda


 


XIII. ÉVFOLYAM

104. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. Egységes szerkezetű jogi aktusok

 

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia között

15016


II. Statisztikai közlemények

 

10/2010. (XII. 29.) KSH közlemény a Szakmakódjegyzék módosításáról

15019

11/2010. (XII. 29.) közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény módosításáról

15036


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

24/2010. (XII. 29.) BM utasítás a belföldi hivatalos kiküldetés rendjéről szóló szabályzat és az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

15037

25/2010. (XII. 29.) BM utasítás miniszteri biztos kinevezése visszavonásáról

15053

26/2010. (XII. 29.) BM utasítás a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szervek ésoktatási intézmények részére felajánlott adományok elfogadásának rendjéről szóló szabályzat kiadásáról

15053

27/2010. (XII. 29.) BM utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának túlszolgálat teljesítésére, illetve rendkívüli munkavégzésre történő berendeléséről szóló 1/1998. (IK. 1.) IM utasítás módosításáról

15056

110/2010. (XII. 29.) HM utasítás a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának egyes feladatairól

15056

111/2010. (XII. 29.) HM utasítás az Állandó Díjbizottság létrehozásáról

15058

112/2010. (XII. 29.) HM utasítás a honvédségi szolgálati személygépkocsi lakás és munkahely közötti utazásra történő használatának szabályozásáról

15059

113/2010. (XII. 29.) HM utasítás a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerűsítésének egyes feladatairól szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasítás módosításáról

15066

114/2010. (XII. 29.) HM utasítás a HM Védelmi Tervező Bizottság feladatairól és működési rendjéről

15068

115/2010. (XII. 29.) HM utasítás a belföldi reprezentációról szóló 83/2004. (HK 24.) HM utasítás módosításáról

15070

47/2010. (XII. 29.) KIM utasítás egyes miniszteri utasítások hatályon kívül helyezéséről

15072

12/2010. (XII. 29.) NEFMI utasítás a TÁMOP 5.4.1 „A szociális szolgáltatások modernizációja, központi ésterületi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” című projekt végrehajtásához biztosított közalkalmazotti többletlétszám módosításáról

15073

13/2010. (XII. 29.) NEFMI utasítás a közalkalmazotti többletlétszám biztosításáról a TÁMOP 5.2.1 „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt megvalósítása érdekében

15073

14/2010. (XII. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által előkészített pályázati felhívások megjelentetésének rendjéről

15074

15/2010. (XII. 29.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium működésével összefüggő átmeneti költségvetési gazdálkodási szabályokról szóló 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás módosításáról

15074

5/2010. (XII. 29.) NEFMI tájékoztató a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 2–3. számú mellékletének indikációs pontjaiban feltüntetett kijelölt intézmények, illetve szakorvosok listájáról

15075


VI. Alapító okiratok

 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai

 

Budapest Főváros Kormányhivatalának alapító okirata

15076

A Baranya Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15078

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15081

A Békés Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15084

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15086

A Csongrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15089

A Fejér Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15092

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15095

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15097

A Heves Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15100

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15103

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15105

A Nógrád Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15108

A Pest Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15111

A Somogy Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15113

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15116

A Tolna Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15118

A Vas Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15121

A Veszprém Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15124

A Zala Megyei Kormányhivatal alapító okirata

15126

A Honvédelmi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratai, illetve megszüntető okiratai

 

26/2010. (XII. 29.) HM határozat a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj alapító okiratának kiadásáról

15129

27/2010. (XII. 29.) HM határozat a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központ költségvetési szerv alapításáról

15130

28/2010. (XII. 29.) HM határozat a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapító okiratának módosításáról

15132

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem alapításáról szóló 14/2000. (HK 9.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február 1-jétől hatályos szövege

15133

29/2010. (XII. 29.) HM határozat egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

15137

A Magyar Honvédség Műveleti Központ alapításáról szóló 167/2006. (HK 24.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. január 1-jétől hatályos szövege

14138

A Magyar Honvédség 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred költségvetési szerv alapításáról szóló41/2007. (HK 4.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2011. február1-jétől hatályos szövege

15140

30/2010. (XII. 29.) HM határozat költségvetési szerv alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről, illetve megszüntető okiratának módosításáról

15142

A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynökség költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 22/2010. (XI. 16.) HM határozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

15143


VIII. Közlemények

 

Az Országos Választási Bizottság közleménye a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek, a főpolgármester, továbbá a fővárosi, megyei közgyűlések tagjai, valamint atelepülési kisebbségi önkormányzati képviselők 2010. évi választásának országosan összesített adatairól

15145

6/2010. (XII. 29.) MSZH közlemény egyes 2011. évi kiállításokon bemutatásra kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve kiállítási elsőbbségéről

15162

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye az érettségi és a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás összegéről

15163

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye a szakmai irányelvek, protokollok, módszertani levelek érvényességi idejének változásáról

15164

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye új, illetve módosított szakmai irányelvek, szakmai protokollok kiadásáról

15169

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a diabetes mellitus dietoterápiájáról felnőttkorban

15170

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a foghiányos állapot kezeléséről

15181

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a gyermekkori appendicitis kezeléséről

15193

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a hereleszállási zavar, illetve a nem tapintható here kezeléséről

15201

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve az alkoholos állapot, valamint az alkoholos befolyásoltság orvosszakértői vizsgálatáról és véleményezéséről

15209

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a Streptococcus pneumoniae fertőzés specifikus prevenciójáról gyermekkorban

15216

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az időskori makula degeneráció kezeléséről

15224

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló veszteségek során

15246

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnői szűrővizsgálatokról a várandós anya ellátásában

15259

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról

15277

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnői nyilvántartásba vételről

15305

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a védőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásáról

15310

A nemzeti erőforrás miniszter és a nemzetgazdasági miniszter együttes közleménye a fekvő- és járóbeteg-szakellátás teljesítményegységeinek forintértékéről

15316

A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye a kőolajtermékek és a földgáz után fizetendő tagi hozzájárulások 2011. január 1-jétől érvényes mértékéről

15316

A nemzetgazdasági miniszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

15317

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

15325

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.