A kiadó honlapja

Ön az oldal 287073. látogatója        Budapest

2010. AUGUSZTUS 23.,

hétfő


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

12. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

209/2010. (VII. 30.) KE határozat Mérnök vezérőrnagy szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről

1260

210/2010. (VII. 30.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszűnéséről és nyugállományba helyezéséről

1260

9/2010. (VII. 28.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1260

121/2006. (HK 23.) HM határozat A Magyar Honvédség Támogató Dandár alapításáról (egységes szerkezet)

1261

73/2007. (HK 11.) HM határozat A Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ költségvetési szerv alapításáról (egységes szerkezet)

1262

63/2003. (HK 16.) HM határozat A Magyar Honvédség Civil-katonai Együttműködési és Lélektani Műveleti Központ költségvetési szerv alapításáról (egységes szerkezet)

1263

10/2010. (VII. 28.) HM határozat A Magyar Honvédség Görgey Artúr Vegyivédelmi Információs Központ alapító okiratának módosításáról

1264

39/2007. (HK 4.) HM határozat A Magyar Honvédség Görgey Artúr vegyivédelmi Információs Központ költségvetési szerv alapításáról (egységes szerkezet)

1264

11/2010. (VIII. 2.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapító okiratának módosításáról

1266

89/2007. (HK 12.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) központi költségvetési szerv alapításáról (egységes szerkezet)

1266


Miniszteri utasítások

 

74/2010. (VII. 22.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek egyes adómentességi igényekkel kapcsolatos feladatairól

1269

75/2010. (VII. 28.) HM utasítás A katonák illetményéről és illetményjellegű juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet végrehajtásával összefüggésben egyes katonai szervezetek kijelöléséről

1278

76/2010. (VII. 28.) HM utasítás A köztisztviselők cafetériajuttatásáról szóló 3/2010. (I. 8.) HM utasítás módosításáról

1278

77/2010. (VIII. 6.) HM utasítás A 2010. évi tavaszi-nyári árvízvédelmi feladatban részt vevő katonai tanintézeti hallgatók központi jutalmazásáról

1279


Államtitkári intézkedések

 

55/2010. (HK 12.) HM KÁT intézkedés A STANAG 4135 3. kiadás alkalmazásáról

1279

56/2010. (HK 12.) HM KÁT intézkedés A STANAG 3105 6. kiadás alkalmazásáról

1280

57/2010. (HK 12.) HM KÁT intézkedés A STANAG 3258 6. kiadás alkalmazásáról

1280

58/2010. (HK 12.) HM KÁT intézkedés A STANAG 3871 4. kiadás alkalmazásáról

1281

59/2010. (HK 12.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium Balaton utcai objektumában szolgálatot teljesítők élelmezési ellátásáról

1281

60/2010. (HK 12.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés Az iraki hallgatók számára végrehajtásra kerülő Rögtönzött Robbanó Eszközök Elleni Tevékenység tanfolyam előkészítéséről és végrehajtásáról

1282

61/2010. (HK 12.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Magyar Honvédség Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai Század megalakításával kapcsolatos feladatokról

1284

62/2010. (HK 12.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2010. augusztus havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1284

63/2010. (HK 12.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 36/2010. (HK 9.) HM KF-HM HVKF együttes intézkedés módosításáról

1284


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

246/2010. (HK 12.) HM HVKF intézkedés Az "Egységes Lövészeti szakutasítás (a gyalogsági-, a harcjármű-, a harckocsi fegyverekhez, valamint a támogató szakasz aknavető és páncéltörő fegyverekhez)" című kiadvány kidolgozásáról

1285

250/2010. (HK 12.) HM HVKF intézkedés Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben részt vevő MH Tartományi Újjáépítési Csoportban (PRT) részt vevő állomány váltásáról

1285

57/2010. (HK 12.) HM HVKFH intézkedés Egységes NATO Előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről, valamint témafelelős és témakezelő módosításról

1285


Főnöki rendelkezések

 

235/2010. (HK 12.) MH ÖHP intézkedés A STANAG 3712 CFR 7. kiadás végrehajtásáról

1286

52/2010. (HK 12.) HM FLÜ intézkedés "SZD-75 repülőgép távolságmérő berendezés Műszaki üzemeltetési szakutasítása" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1286

435/2010. (HK 12.) MH HEK intézkedés A "Kézikönyv az ABV védelmi műveletek egészségügyi vonatkozásairól (nukleáris) I. kötet" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1287

436/2010. (HK 12.) MH HEK intézkedés A "Kézikönyv az ABV védelmi műveletek egészségügyi vonatkozásairól (biológiai) II. kötet" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1287

437/2010. (HK 12.) MH HEK intézkedés A "Kézikönyv az ABV védelmi műveletek egészségügyi vonatkozásairól (vegyi) III. kötet" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1288


Csapatparancsnoki rendelkezések

 

911/2010. (HK 12.) MH 64. BSZJ LE PK intézkedés Az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred Szállító zászlóalj köznapi és gyakorló csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1288

115/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedés Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatérméjének rendszeresítéséről

1291

116/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedés Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1292

117/2010. (HK 12.) MH KMHP PK intézkedés Az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság csapatjelvény rendszeresítéséről

1293

185/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK intézkedés Az MH Légijármű Javítóüzem csapatjelvényének rendszeresítéséről

1294

186/2010. (HK 12.) MH Lé. Jü. PK intézkedés Az MH Légijármű Javítóüzem csapatkarjelzésének rendszeresítéséről

1295

225/2010. (HK 12.) MH 54. Veszprém lte.e. PK intézkedés Az MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezred kötelékben lévő zászlóaljai, valamint kihelyezett alegységei köznapi és gyakorló csapatkarjelzéseinek rendszeresítéséről

1296


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1311

MH 25. Klapka György Lövészdandár

1311

MH Logisztikai Ellátó Központ

1311

MH Központi Kiképző Bázis

1312

MH Összhaderőnemi Parancsnokság

1312

MH Pápa Bázisrepülőtér

1312


Szervezeti hírek

 

HM FLÜ Tájékoztató a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya utazási költségátalányáról, valamint a szállítási normaösszegekről a 2010. évre

1313

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.16.