A kiadó honlapja

Ön az oldal 42879. látogatója        

Budapest

2010. FEBRUÁR 19.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról Szóló Európai Megállapodás (ADN) egységes angolnyelvű szövege

2731

19/2010. (II. 19.) HM utasítás a NATO Logisztikai Kiválósági Központ (Logistic Center of Excellence) kialakítását koordináló előkészítő bizottság és előkészítő munkacsoport megalakításáról

2740

20/2010. (II. 19.) HM utasítás a Magyar Honvédség külföldi képviseletei költségvetési gazdálkodásáról

2743

21/2010. (II. 19.) HM utasítás a külföldi szolgálati helyen megvásárolt gyógyászati készítmény árának ésfelhasználásának megtérítéséről

2747

22/2010. (II. 19.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium egyes szervezeti elemei feladatkörének módosítását érintő szervezeti és feladatköri változásokról

2748

23/2010. (II. 19.) HM utasítás a Magyar Honvédség nemzetközi kártérítési ügyeinek intézésével kapcsolatos feladatokról

2750

24/2010. (II. 19.) HM utasítás a Magyar Honvédség létesítményeinél működő fegyveres biztonsági őrségekkel kapcsolatos hatósági feladatokról

2757

7/2010. (II. 19.) IRM utasítás az Igazságügyi Közlöny szerkesztőbizottságának kijelöléséről szóló 2/2010. (I. 8.) IRM utasítás módosításáról

2759

8/2010. (II. 19.) IRM–SZMM–PM–KHEM együttes utasítás az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó más jogellenes cselekmények elleni hatósági fellépés hatékonyságának növeléséről, illetve összehangolásáról

2760

4/2010. (II. 19.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium fejezet 2010. évi egyes fejezeti és központi kezelésű előirányzatainak felhasználásáról

2764

5/2010. (II. 19.) KHEM utasítás a fejezetet irányító szerv és annak vezetője hatáskörébe utalt jogok gyakorlásáról

2785

6/2010. (II. 19.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium közlekedésihálózat-finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének és felhasználásának szabályairól

2793

7/2010. (II. 19.) KHEM utasítás a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium TEN-T-pályázatok és EU-támogatású projektek előkészítése és technikai támogatása fejezeti kezelésű előirányzatai tervezésének ésfelhasználásának szabályairól

2805

8/2010. (II. 19.) KHEM utasítás aKözlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény által előírt befizetési kötelezettségekről

2816

4/2010. (II. 19.) NFGM utasítás az iparügyekért felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő, a megfelelőségértékelő szervezeteket kijelölő bizottságról, valamint a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységével kapcsolatos hatósági döntések előkészítésének és meghozatalának rendjéről

2817

5/2010. (II. 19.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium költségvetési fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai szakmai kezelőinek kijelöléséről

2818

4/2010. (II. 19.) PM utasítás a pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről

2822

6/2010. (II. 19.) SZMM utasítás a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Közszolgálati Szabályzatának kiadásáról

2855

7/2010. (II. 19.) SZMM utasítás a Bölcsődék Napja megünnepléséről

2856

Az Egészségügyi Minisztérium személyügyi hírei

2857

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei

2857

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium személyügyi hírei

2857

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium személyügyi hírei

2858

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium személyügyi hírei

2859

Álláspályázatok

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség pályázatot hirdet vízgazdálkodási (vízrendezés) szakértői munkakör betöltésére

2860

Barcs Város Önkormányzata pályázatot hirdet a városi könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére

2861

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet aKözművelődési-közgyűjteményi és Turisztikai Szolgáltató Intézmény intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

2861

Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Hatvan Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói (magasabb vezetői) megbízására

2862

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának jegyzője pályázatot hirdet aljegyzői munkakör betöltésére

2864

Pályázati felhívás Fót városban a helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására

2865

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közleménye egyes energianövények 2009. évi reprezentatív hozamáról

2866

A pénzügyminiszter közleménye a felszámolók névjegyzékében történt változásokról

2868

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2010. március 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról

2870

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének közleménye a személyi jövedelemadó meghatározott részének felhasználásáról rendelkező magánszemély nyilatkozatára igényt tartó egyházak részére történő technikai szám kiadásáról

2870

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

2871

Bélyegző érvénytelenítése

2872

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.