A kiadó honlapja

Ön az oldal 287071. látogatója        Budapest

2010. SZEPTEMBER 10.,

péntek


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

13. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények vezetőinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról

1323


Határozat

 

1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozat Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról

1324

12/2010. (VIII. 17.) HM határozat A Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal tudományos kutatóhellyé minősítéséről szóló 43/1999. (HK 16.) HM határozat módosításáról

1325


Miniszteri utasítások

 

78/2010. (VIII. 13.)HM utasítás A nemzeti együttműködésről szóló 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozatnak a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumaiban történő kihelyezéséről

1326

79/2010. (VIII. 13.)HM utasítás A 2010. évi nyilvános tisztavatás előkészítéséről és végrehajtásáról szóló 59/2010. (V. 14.) HM utasítás módosításáról

1326

80/2010. (VIII. 13.)HM utasítás A Magyar Honvédség Alaki Szabályzata című szolgálati könyv kiadásáról szóló 7/2010. (I. 20.) HM utasítás módosításáról

1328

81/2010. (VIII. 25.)HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő ingóságok és társasági részesedések kezelésének, tulajdonosi ellenőrzésének, valamint az ingóságok hasznosításának, használatba adásának, elidegenítésének, átadás-átvételének szabályairól szóló 4/2010. (I. 15.) HM utasítás módosításáról

1334

82/2010. (VIII. 27.)HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítése, irányítási és vezetési rendje kialakításának egyes feladatairól

1336


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

267/2010. (HK 13.) HM HVKF parancs éd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1340

270/2010. (HK 13.) HM HVKF parancs A 2010. augusztus 20-i Államalapítás Ünnepe megünneplésével összefüggő feladatokról

1340

262/2010. (HK 13.) HM HVKF intézkedés A NATO ISAF műveletekben részvételre tervezett MH Mi-17 Légi Kiképzés-támogató Csoport kijelöléséről és felkészítéséről

1340

268/2010. (HK 13.) HM HVKF intézkedés A NATO ISAF Északi Régiói Parancsnokság (RC-North) 13. Katonai Koordinációs Konferencia előkészítéséről és végrehajtásáról

1340


Főnöki rendelkezések

 

279/2010. (HK 13.)MH ÖHP intézkedés A STANAG 4621 C3 1. kiadás végrehajtásáról

1340

230/2010. (HK 13.)MH MK intézkedés A "Tapasztalat-feldolgozó Kézikönyv" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1341

291/2010. (HK 13.)HM FLÜ-MH ÖHP együttes intézkedés A Magyar Köztársaság határain kívüli válságreagáló és béketámogató műveletekkel kapcsolatos a Magyar Honvédséget érintő feladatok logisztikai támogatás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 132/2008. HM FLÜ és MH ÖHP együttes intézkedés módosításáról

1341


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1342

MH 59 Szentgyörgyi Dezső repülőbázis

1342

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

1343

MH Bakony Harckiképző Központ

1343


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1344

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.