A kiadó honlapja

Ön az oldal 287071. látogatója        Budapest

2010. OKTÓBER 19.,

kedd


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

15. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerződéses katonák, a honvédségi közalkalmazottak egyes pénzbeli szociális juttatásairól szóló 11/2009. (VII. 10.) HM rendelet és a Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosításáról

1378


Határozatok

 

13/2010. (IX. 28.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1379

14/2010. (IX. 28.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1385

15/2010. (X. 4.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Hadisírgondozó Hivatal költségvetési szerv alapításáról

1392

16/2010. (X. 4.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési és Fegyverzet-ellenőrzési Hivatal költségvetési szerv alapításáról

1394

17/2010. (X. 4.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1396

18/2010. (X. 4.) HM-LÜ együttes határozat A Katonai Ügyészség alapító okiratának módosításáról

1396


Miniszteri utasítások

 

86/2010. (X. 4.) HM utasítás A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának előkészítési feladatairól

1397

87/2010. (X. 6.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1399

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.