A kiadó honlapja

Ön az oldal 287071. látogatója        Budapest

2010. NOVEMBER 4.,

csütörtök


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

16. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

2010. évi XCIII. törvény A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról

1508

2010. évi XCV. törvény A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról

1508


Határozatok

 

1218/2010. (X. 19.) Korm. határozat A Magyar Honvédség irányításának és felső szintű vezetésének rendjéről

1516

74/2010. (HK 16.) HM határozat A Magyar Honvédség erőinek katasztrófavédelmi feladatok megoldásához történő hozzájárulásának engedélyezéséről

1517

19/2010. (X. 15.) HM határozat A Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság alapító okiratának módosításáról

1518


Miniszteri utasítások

 

88/2010. (X. 15.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény gazdálkodásának általános szabályairól szóló 33/2007. (HK 8.) HM utasítás módosításáról

1519

89/2010. (X. 22.) HM utasítás A Csapatpszichológiai Szolgálat kialakításával és működési rendjével összefüggő egyes feladatokról

1520

90/2010. (X. 22.) HM utasítás A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerűsítése előkészítésének egyes feladatairól

1523

91/2010. (X. 22.) HM utasítás A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtásával kapcsolatos feladatokról

1525

92/2010. (X. 22.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium felső szintű vezetői és munkaértekezleteinek rendjéről

1527

93/2010. (X. 22.) HM utasítás A honvédelmi szervezetek gazdálkodását racionalizáló és kiadásait csökkentő intézkedésekről

1529


Államtitkári intézkedések

 

72/2010. (HK 16.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti egységeinek ügyrendjéről

1532

73/2010. (HK 16.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2010. október havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1534

75/2010. (HK 16.) HM KÁT intézkedés Egyes technikai eszközök hadrendből történő kivonása és inkurrenssé minősítésük vizsgálatáról

1535

76/2010. (HK 16.) HM KÁT intézkedés A Honvédelmi Minisztérium mint intézmény 2010. évi gazdálkodásáról

1535

77/2010. (HK 16.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítésével kapcsolatos ügyviteli szakfeladatokról és az ügyviteli kiszolgálás ideiglenes rendjéről

1543


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

319/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1544

320/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1544

321/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs A 2010. évi helyi önkormányzati képviselői és polgármesteri választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról

1544

329/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs A Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkart érintő átalakítási feladatok 1. ütemének végrehajtásáról

1544

332/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs A Magyar Köztársaság miniszterelnökének látogatása alkalmából tartandó harcászati gyakorlat és haditechnikai bemutató megszervezésére, biztosítására és végrehajtására

1544

339/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs A 2010. október 23-ai Nemzeti Ünnep megünneplésével összefüggő feladatokról

1544

328/2010. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásának előkészítési feladatai végrehajtásáról

1544

333/2010. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeteinél működő ügyeleti és készenléti szolgálatokról szóló 146/2009. (HK 18.) HM HVKF intézkedés módosításáról

1545

334/2010. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2010. október 4-én a MAL Zrt. ajkai zagytározója töltésének átszakadása következtében kialakult ipari katasztrófa elleni védekezés feladataiban történő közreműködésről

1545

340/2010. (HK 16.) HM HVKF intézkedés A Rögtönzött Robbanóeszközök Elleni Tevékenység Kiképzők kiképzési tanfolyama, valamint a fegyveres támadás helyszínelői kiképzés biztosításával összefüggő feladatok végrehajtásáról szóló 60/2010. (HK 3.) HM HVKF intézkedés módosításáról

1546


Főnöki rendelkezések

 

12/2010. (HK 16.) HM HKF intézkedés A "Kiképzési Adattár" című főnökségi kiadvány kiadásáról

1546


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1547

MH Összhaderőnemi Parancsnokság

1547

HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

1548


Szervezeti hírek

 

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1550

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.15.