A kiadó honlapja

Ön az oldal 278751. látogatója        

Budapest

2010. NOVEMBER 26.,

péntek


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

17. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Határozatok

 

102/2010. (X. 21.) OGY határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveletiben történő magyar katonai részvétel engedélyezéséről szóló 2113/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat módosításáról szóló beszámoló elfogadásáról

1556

103/2010. (X. 21.) OGY határozat Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveletiben történő további magyar katonai szerepvállalásról szóló 2186/2008. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról

1556

104/2010. (X. 21.) OGY határozat Egyes afganisztáni katonai szerepvállalásról szóló kormányhatározatok módosításáról szóló 1171/2010. (VIII. 18.) Korm. határozatban foglalt döntésről

1556

266/2010. (X. 25.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

1556

274/2010. (XI. 8.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről és szolgálati nyugállományba helyezéséről

1557


Miniszteri utasítások

 

94/2010. (XI. 12.) HM utasítás A béketámogató műveletekben részt vevő állomány részletes kategóriába sorolásáról szóló 84/2008. (HK 16.) HM utasítás módosításáról

1557

95/2010. (XI. 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség tartalékos rendszere fejlesztéséhez kapcsolódó egyes feladatokról

1557

96/2010. (XI. 16.) HM utasítás A Magyar Honvédség belső rendelkezései kiadásának és a szakirányítás rendjéről szóló 119/2007. (HK 20.) HM utasítás módosításáról

1559

97/2010. (XI. 16.) HM utasítás A LAJTA Monitor Múzeumhajó fenntartásáról

1560

98/2010. (XI. 16.) HM utasítás A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerűsítésének egyes feladatairól

1561

99/2010. (XI. 16.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium szervezeti korszerűsítése, irányítási és vezetési rendje kialakításának egyes feladatairól szóló 82/2010. (VIII. 27.) HM utasítás módosításáról

1564


Államtitkári intézkedések

 

80/2010. (HK 17.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A hivatásos és szerződéses katonák át- és továbbképzésének megszervezéséről és végrehajtásáról szóló 17/2003. (HK 7.) HM közigazgatási államtitkári és HVK vezérkari főnöki együttes intézkedés módosításáról

1565

81/2010. (HK 17.) HM KÁT-HM HVKF együttes intézkedés A 2010. november havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1565


HM Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

343/2010. (HK 17.) HM HVKF parancs A HM Honvéd Vezérkar főnök helyettes helyettesítéséről

1566

347/2010. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség Atom, Biológiai, Vegyi Riasztási és Értesítési Rendszer 2010. évi rendszergyakorlatának végrehajtásáról

1566

353/2010. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség őrzés-védelme átalakításával kapcsolatos feladatok előkészítéséről és végrehajtásáról

1566

351/2010. (HK 17.) HM HVKF intézkedés A Magyar Honvédség NATO Reagáló Erők 2011. váltás készenléti besorolásáról és szolgálatba léptetéséről

1566


Főnöki rendelkezések

 

1/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF intézkedés A Magyar Honvédség önkéntes védelmi tartalékos állományába tervezett személyek egészségi és pszichikai alkalmasság-vizsgálatáról

1567

2/2010. (HK 17.) HVK EÜCSF intézkedés A Magyar Honvédség katasztrófavédelmi feladatai egészségügyi biztosításának végrehajtására

1571

866/2010. (HK 17.) MH HEK intézkedés Az egészségügyi felderítés alapelvei című főnökségi kiadvány kiadásáról

1591

13/2010. (HK 17.) HVK HDMCSF intézkedés A honvédelmi szempontból fontos, illetve fokozott védelmet igénylő objektumok őrzését végrehajtó önkéntes védelmi tartalékos állományba tartozó fegyveres biztonsági őrök 2010. évi kiképzésével kapcsolatos feladatokról

1591

1/2010. (HK 17.) HVK LCSF intézkedés A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumai őrzés-védelme átalakításával kapcsolatos logisztikai feladatok előkészítésére és végrehajtására

1591


Szolgálatfőnöki rendelkezések

 

295/2010. (HK 17.) MH GEOSZ SZF intézkedés A "Kézikönyv meteorológiai észlelők részére" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1592


Szervezeti hírek

 

Honvédelmi miniszter A Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasút-egészségügyi Központ) Rehabilitációs Intézetek Rehabilitációs Osztálya osztályvezető főorvos munkakörének ellátására

1592

Honvédelmi miniszter Pályázati felhívás

1593

HM KÁT Meghatalmazás NATO vámokmányok kiadmányozására és jogkörök ellátására

1594

HM KÁT Meghatalmazás visszavonása NATO vámokmányok kiadmányozásával és a jogkörök ellátásával kapcsolatban

1595

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.02.24.