A kiadó honlapja

Ön az oldal 287072. látogatója        Budapest

2010. DECEMBER 23.,

csütörtök


 


CXXXVII. ÉVFOLYAM

18. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


Jogszabályok

 

16/2010. (XI. 17.) HM-KIM együttes rendelet A Magyar Honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a bűncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 19/2003. (V. 8.) HM-IM együttes rendelet módosításáról

1605

17/2010. (XII. 3.) HM rendelet A honvédelmi miniszter által alapítható és adományozható elismerésekről szóló 27/2002. (IV. 17.) HM rendelet módosításáról

1605

18/2010. (XII. 10.) HM rendelet A Magyar Honvédség egyes beosztásaihoz kapcsolódó munkaköri követelményekről szóló 20/2002. (IV. 10.) HM rendelet módosításáról

1606


Határozatok

 

286/2010. (XI. 29.) KE határozat Vezérezredesi előléptetésről

1696

287/2010. (XI. 29.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1696

288/2010. (XI. 29.) KE határozat Dandártábornoki kinevezésről

1696

1242/2010. (XI. 17.) Korm. határozat Az afganisztáni Nemzetközi Bizottsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben történő magyar katonai szerepvállalásról szóló egyes kormányhatározatok módosításáról

1696

23/2010. (XII. 3.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Protokoll és Rendezvényszervező Igazgatóság költségvetési szerv alapításáról

1698

24/2010. (XII. 3.) HM határozat A Honvédelmi Minisztérium Belső Ellenőrzési Hivatal költségvetési szerv alapításáról

1699

25/2010. (XII. 3.) HM határozat Egyes költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

1700

49/2010. (XII. 3.) KüM határozat A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a katonai területen történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló 22/2010. (II. 11.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ainak hatálybalépéséről

1701


Miniszteri utasítások

 

100/2010. (XI. 26.) HM utasítás A Honvédelmi Minisztérium és a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó egyes szervezetek éves és havi munkaterveinek elkészítésével összefüggő feladatokról szóló 30/2009. (IV. 24.) HM utasítás módosításáról

1702

101/2010. (XI. 26.) HM utasítás A szervezeti korszerűsítéssel összefüggésben egyes testületek működését szabályozó HM utasítások hatályon kívül helyezéséről

1703

102/2010. (XII. 3.) HM utasítás A honvédelmi tárca 2012-2021. évekre vonatkozó hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásáról

1703

103/2010. (XII. 3.) HM utasítás A hivatásos és szerződéses katonák 2008. évi illetményfejlesztéséről, valamint az illetmények év közbeni megállapításáról szóló 9/2008. (HK 5.) HM utasítás módosításáról

1707

104/2010. (XII. 10.) HM utasítása A hadfelszerelés rendszeresítéséről és rendszerből történő kivonásának rendjéről szóló 9/2010. (I. 22.) HM utasítás módosításáról

1708

105/2010. (XII. 10.) HM utasítása A Honvédelmi Minisztérium Humánpolitikai Munkacsoport és humánstratégia-kidolgozó munkacsoport létrehozásáról és működéséről

1709

106/2010. (XII. 10.) HM utasítása A Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Rehabilitációs Intézetek, Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosi munkakörének, beosztásának betöltésére kiírt pályázat elbírálását előkészítő, véleményező bizottság kijelöléséről

1711

107/2010. (XII. 10.) HM utasítása A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség objektumai őrzés-védelme átalakításával kapcsolatos irányítási és koordinációs feladatok ellátásáról

1712


Államtitkári intézkedések

 

82/2010. (HK 18.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2010/2011. évi influenzaszezonra történő felkészülésről

1714

84/2010. (HK 18.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés Az ügyviteli fegyelem szilárdításáról

1717

85/2010. (HK 18.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezetei szervezeti korszerűsítésének egyes feladatiról szóló 98/2010. (XI. 16.) HM utasításban meghatározottakkal összefüggő szakmai feladatok végrehajtásáról

1718

86/2010. (HK 18.) HM KÁT-HVKF együttes intézkedés A 2010. december havi nyomozótiszti készenléti szolgálat ellátásáról

1726

87/2010. (HK 18.) HM KÁT intézkedése AHonvédelmi Minisztérium és a költségvetési felügyelete alá tartozó szervezetek kormánytisztviselői 2010. évi ruházati költségtérítéséről

1726


Honvéd Vezérkar főnöki rendelkezések

 

371/2010. (HK 18.) HVKF parancs A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj létrehozásával kapcsolatos részletes feladatok végrehajtásáról

1727

383/2010. (HK 18.) HVKF parancs A szervezet elemzés-értékelés 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

1727

385/2010. (HK 18.) HVKF parancs A Honvéd Vezérkart érintő átalakítási feladatok 2. ütemének és a Magyar Honvédség katonai szervezetei korszerűsítése feladatainak végrehajtásáról, valamint a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkart érintő átalakítási feladatok 1. ütemének végrehajtásáról szóló 329/2010. (HK 16.) HM HVKF parancs módosításáról

1727

386/2010. (HK 18.) HVKF parancs A Magyar Honvédség katonai szervezeteinek 2010. évi karácsonyi és az újévi munkaszüneti napok körüli munkarendről

1727

367/2010. (HK 18.) HVKF intézkedés Az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági Közreműködő Erők (ISAF) műveleteiben részt vevő állomány soron következő váltásának kijelöléséről és felkészítéséről

1727

376/2010. (HK 18.) HVKF intézkedés A Honvéd Vezérkar felsőszintű vezetői és munkaértekezletei rendjéről, valamint az azokkal összefüggő egyes feladatokról

1728

92/2010. (HK 18.) HVKFH intézkedés Egységes NATO-előírások alkalmazásba vételének elrendeléséről

1728


Főnöki rendelkezések

 

114/2010. (HK 18.) HVK SZCSF intézkedés A Magyar Honvédség önkéntes védelmi tartalékos állományába jelentkezők és tartozók ideiglenes személyügyi eljárás rendjének részletes szabályozásáról

1730

124/2010. (HK 18.) HVK SZCSF intézkedés A Magyar Honvédség őrzés-védelmi feladatokat ellátó önkéntes védelmi tartalékos állományba tartozók nyilvántartása és a felkészítés érdekében, illetve a békeidőszakban végrehajtandó, előre megtervezett tényleges szolgálatra történő behívása, valamint kihirdetett veszélyhelyzetben történő bevonultatása rendjének részletes szabályozásáról

1730

3/2010. (HK 18.) HVK EÜCSF intézkedés A fogászati betegellátás és anyagfelhasználás jelentési rendjéről

1730

14/2010. (HK 18.) HM-I. OBJ PK intézkedés A Honvédelmi Minisztérium I. objektumának parkolási rendjéről

1734

374/2010. (HK 18.) MH ÖHP intézkedés "Kezelési utasítás a nagyteljesítményű tábori víztisztító állomás üzemeltetéséhez" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1738

340/2010. (HK 18.) MH MK intézkedés A "Központi Tapasztalat-adatbázis Működtetési Kézikönyv" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1738

350/2010. (HK 18.) MH MK intézkedés A "Rögtönzött robbanóeszközök elleni tevékenység (C-IED) alapismeret" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1738

76/2010. (HK 18.) HM FLÜ intézkedés "Kiegészítés az An-26 típusú repülőgép Egységes Műszaki Kiszolgálási Szakutasításához 2. könyv" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1739

78/2010. (HK 18.) HM FLÜ intézkedés "Az An-26 típusú repülőgép Légi Üzemeltetési Szakutasítása" című főnökségi kiadvány hatályon kívül helyezéséről

1739

22/2010. (HK 18.) MK KFH intézkedés "A magyar katonai felderítés és hírszerzés története. Szemelvénygűjtemény" című főnökségi kiadvány hatályba léptetéséről

1739


Szerződések

 

HM Infrastrukturális Ügynökség

1740

MH Összhaderőnemi Parancsnokság

1741

MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred

1742

MH Nemzeti Támogató Elem Afganisztán

1742


Szervezeti hírek

 

A Honvédelmi Minisztérium alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

1743

8/2010. (XII. 3.) HM KÁT közlemény NATO egységesítési egyezmények elfogadásáról

1744

9/2010. (X. 15.) HM HVKFH közlemény Egységes NATO-előírások elfogadásáról

1747

ZMNE Pályázat

1748

MH KIAK Szolgálati igazolványok érvénytelenítése

1750

ISSN 1218-0378

H O N V É D E L E M I   K Ö Z L Ö N Y

2024.04.16.