A kiadó honlapja

Ön az oldal 147981. látogatója        

Budapest

2010. FEBRUÁR 1.,

hétfő


 


XXI. ÉVFOLYAM

2. szám


 

ÁRA: 2040 Ft

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


I. RÉSZ

 


JOGSZABÁLYOK

 

2009. évi CLVI. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

91

305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet a köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól

91

34/2009. (XII. 29.) ÖM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. §-a (2) bekezdése b) pontjának alkalmazásáról, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról

93

35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról

94

36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről

204

78/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálati-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról

233

79/2009. (XII. 28.) IRM–ÖM együttes rendelet egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításával összefüggő módosításáról

239


HATÁROZATOK

 

1222/2009. (XII. 29.) Korm. határozat egyes önkormányzati beruházások központi költségvetési támogatásáról

242


UTASÍTÁSOK

 

14/2009. (XII. 29.) ÖM utasítása a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél a cafetériajuttatás keretszabályainak kiadásáról

244

15/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról

244

16/2009. (XII. 29.) ÖM utasítása fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 4/2009. (II. 27.) ÖM utasítás módosításáról

254

17/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

257

18/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium és a hivatásos katasztrófavédelmi szervek minősített időszaki pénzügyi, anyagi, technikai, híradó és informatikai feladatainak tervezéséről és végrehajtásáról

315

19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítás hivatásos katasztrófavédelmi szervek személyi állománya által választható természetbeni juttatások fajtáiról, értékéről, a kifizetés rendjéről és módjáról

320

20/2009. (XII. 31.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról szóló 5/2008. (HÉ 39.) ÖM utasítás módosításáról

327


IV. RÉSZ

 


 


TURISZTIKA

 

2009. december 1. és 2009. december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások

329

2009. december 1. és 2009. december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre törölt engedélyek

330

2009. december 1. és 2009. december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánított, nem jogerős hivatalból visszavont engedélyek

330

2009. december 1. és 2009. december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából jogerőre emelkedett hivatalból visszavont engedélyek

331

2009. december 1. és 2009. december 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásába az utazási vállalkozó tevékenységének utazásközvetítőire történő módosítás bejegyzése

331


V. RÉSZ

 


 


KÖZLEMÉNYEK

 

A Legfőbb Ügyészség közleménye ügyészségi szolgálati igazolvány érvénytelenítéséről

331


VI. RÉSZ

 


 


HIVATALOS ÉRTESÍTÕ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKRÓL

 

B E L Ü G Y I   K Ö Z L Ö N Y

2023.03.31.