A kiadó honlapja

Ön az oldal 42867. látogatója        

Budapest

2010. MÁRCIUS 26.,

péntek


 


XIII. ÉVFOLYAM

22. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

3/2010. (III. 26.) MeHVM utasítás egyes miniszteri utasítások módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

5049

34/2010. (III. 26.) HM utasítás az egészségügyi szabadság nyilvántartásával, valamint az egészségügyi szabadság időtartamára járó távolléti díj folyósításával kapcsolatos feladatokról

5050

35/2010. (III. 26.) HM utasítás a 2010. évi Nemzetközi Repülőnap ésHaditechnikai Bemutató megszervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokról

5060

36/2010. (III. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium Információ Kapcsolati Rendszerének módosításáról

5063

37/2010. (III. 26.) HM utasítás a Honvédelmi Minisztérium és a Csapatok Érdekvédelmi Szövetsége által kötött megállapodásban foglaltak végrehajtásáról szóló 32/2009. (V. 8.) HM utasítás hatályon kívül helyezéséről

5064

11/2010. (III. 26.) IRM utasítás a fogvatartottak öngyilkossági kísérletei megelőzésének és kezelésének módszereiről

5065

14/2010. (III. 26.) KHEM utasítás azilletményszámfejtés eljárási rendjéről

5068

10/2010. (III. 26.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Igazgatása költségvetése pénzügyi-gazdasági feladatairól és a döntési eljárásokról

5071

11/2010. (III. 26.) NFGM utasítás az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC.törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A–B. §-aiban ésazállamháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 233. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól

5079

12/2010. (III. 26.) NFGM utasítás a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium kommunikációjáról, aközérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint azÜgyfélszolgálati Információs Irodáról

5086

5/2010. (III. 26.) PM tájékoztató a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló 2009.évi CXIII. törvény 69. § (4)bekezdése alá tartozó tagállamokról

5092


VI. Alapító okiratok

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Hivatalának alapító okirata

5093


VIII. Közlemények

 

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közleménye az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó szakképesítések szakmai vizsgaelnöki névjegyzékéről

5095

Az Igazságügyi Hivatal közleménye termőföldárverés elmaradásáról

5098

5/2010. (II. 26.) PM utasítás a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Szervezeti ésMűködési Szabályzatának kiadásáról szóló 12/2007. (VII. 23.) PM utasítás módosításáról*

5099

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleményeaz elveszett, megsemmisült gépjárműtörzskönyvek sorszámáról

5107

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye hatósági alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkező gazdálkodószervezetekről

5108

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye a gázkészülékek égési levegőellátása éségéstermék elvezetése megváltoztatásáról, különös tekintettel a fokozott légzárású nyílászárók, elszívó/szellőző ventilátorok, konyhai páraelszívók utólagos beépítésére, valamint a gázszolgáltató által jóváhagyott kiviteli tervhez viszonyított egyéb módosításokra

5120

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

5122


IX. Hirdetmények

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 2010. évi költségvetése

5126

Az Alpiq Csepeli Erőmű Kft. közleménye egyetemes szolgáltatási díjairól

5159

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. közleménye egyetemes szolgáltatási árairól

5161

A Fővárosi Gázművek Zrt. közleménye egyetemes szolgáltatásában alkalmazható árairól ésdíjelemeiről

5162

A GDF SUEZ Energia Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye egyetemesszolgáltatási árairól

5163

Az ISD POWER Kft. közleménye egyetemes szolgáltatásában alkalmazható árairól és díjelemeiről

5164

Az OERG Kft. közleménye egyetemes szolgáltatási díjairól

5165

A TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság közleménye egyetemesszolgáltatási árairól

5167

Számlatömb érvénytelenítése

5168

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.