A kiadó honlapja

Ön az oldal 42896. látogatója        

Budapest

2010. MÁRCIUS 31.,

szerda


 


XIII. ÉVFOLYAM

23. szám


 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal  


III. Utasítások, jogi iránymutatások

 

4/2010. (III. 31.) MeHVM utasítás a hivatali munkavégzéshez kapcsolódó papírfelhasználásról

5171

38/2010. (III. 31.) HM utasítás a hivatásos és szerződéses állományú katonák általános katonai és egyes szakmai ismereteinek bővítéséhez szükséges továbbképzésekről

5172

6/2010. (III. 31.) KvVM utasítás a Zöld Beruházási Rendszer működtetésének, felhasználási jogcímeinek, nyilvántartásának ésellenőrzésének részletes szabályairól szóló 10/2009. (VII. 17.) KvVM utasítás módosításáról

5174

15/2010. (III. 31.) KHEM utasítás az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A–B. §-aiban és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 233. §-ában foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésének szabályairól

5177

13/2010. (III. 31.) NFGM utasítás a minisztérium oktatási és képzési rendszeréről

5192

7/2010. (III. 31.) PM utasítás a pénzügyminiszter rendelkezése alatt álló központi költségvetési előirányzatok és finanszírozási kiadások kezelésének eljárási rendjéről szóló 4/2010. (II. 19.) PM utasítás módosításáról

5212


VI. Alapító okiratok

 

4/2010. (III. 31.) OKM határozat az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról

5213

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet alapító okiratának módosítása

5214

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5218

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága alapító okiratának módosítása

5223

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága alapító okirata

5226

Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

5230


VII. Pályázati felhívások

 

A Szabadságharcosokért Közalapítvány pályázati felhívása

5237


VIII. Közlemények

 

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól

5239

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának közzétételei

Tanácsi határozatok

 

DH/1107-11/2010. számú, az Invitel Távközlési Zrt. által a Magyar Telekom Nyrt. ellen indított eljárás tárgyában hozott határozat

5245

DH/7932-1/2010. számú végzés, adatszolgáltatási kötelezettség előírása tárgyában a beszédcélú hívásvégződtetés mobilrádiótelefon-hálózatban elnevezésű piac szolgáltatói részére

5251

A Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalának közzétételei

 

Közlemények

 

Tájékoztatás a piacfelügyeleti eljárásokban a Nemzeti Hírközlési Hatóság által hozott és a hatóság honlapján 2010. február hónapban közzétett érdemi határozatokról

5278

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásba való bejegyzések tényéről

5280

Tájékoztatás a távközlési szolgáltatások nyilvántartásból való törlések tényéről

5281

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) közleménye a helyes laboratóriumi gyakorlat (GoodLaboratory Practice, GLP) alkalmazását biztosító program 2009. évi végrehajtásáról és a 2010. évi Nemzeti GLP-programról

5282

ISSN 2063-0387

H I V A T A L O S   É R T E S Í T Ő

2023.10.02.